• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Χαλινός γλώσσας

Ο βραχύς χαλινός αποτελεί συγγενές ανατομικό πρόβλημα, δηλαδή το παιδί γεννιέται με κοντά τμήματα είτε του βλεννογόνου του στόματος, είτε της γλώσσας, είτε του άνω χείλους. Το πρόβλημα αυτό δημιουργεί με τη σειρά του, προβλήματα ορθοδοντικά και στοματικά.

Εάν ο χαλινός της γλώσσας είναι βραχύς , προκαλείται αγκυλογλωσσία, δηλαδή το παιδί δεν μπορεί να σηκώσει τη γλώσσα ψηλά και αυτό μπορεί να δημιουργήσει διαταραχές στην ομιλία και στην κατάποση.

Εάν ο χαλινός των χειλέων είναι βραχύς,  τότε «τραβάει» τους κεντρικούς τομείς της γνάθους και τα δόντια ανοίγουν.

Η επέμβαση για την αφαίρεση του χαλινού είναι αναγκαία, διότι εάν παραμείνει, επιδεινώνει το ορθοδοντικό πρόβλημα. Εάν αφαιρεθεί, μπορεί εγκαίρως ο ορθοδοντικός να κλείσει τα δόντια και η ομιλία του παιδιού να αντιμετωπιστεί με μικρότερη λογοθεραπευτική προσέγγιση.

Πώς χειρουργείται ο χαλινός

Η κλασική τεχνική που εφαρμοζόταν παλαιότερα, αλλά κάποιοι την χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα, είναι η αφαίρεση του χαλινού με νυστέρι.

Η νέα χειρουργική τεχνική που εφαρμόζει ο γναθοπροσωποχειρουργός Ελευθέριος Καλημέρας, είναι η διαθερμία ή το laser.

Το παιδί, υποβάλλεται στην επέμβαση στο ιατρείο, με λίγη τοπική αναισθησία και αποχωρεί λίγη ώρα αργότερα χωρίς ράμματα και με ελάχιστες επιπλοκές.

Η ενδεικνυόμενη ηλικία για την αφαίρεση του χαλινού, είναι περίπου τα 6 χρόνια και πριν αρχίσουν να ανατέλουν τα πρώτα μόνιμα δόντια.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(ΠΡΙΝ – ΜΕΤΑ) ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ