• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Κατάγματα κονδύλων – Προσπέλαση από παρωτίδα

Τα κατάγματα της γνάθου πολλές φορές εμπλέκουν και την περιοχή του κονδύλου ή αλλιώς της κροταφογναθικής διάρθρωσης. Η περιοχή αυτή είναι ευαίσθητη και νευραλγική, διότι βρίσκεται στη βάση του κρανίου και χρειάζεται λεπτεπίλεπτους χειρισμούς, διότι διέρχονται από αυτή ζωτικές δομές όπως οι κλάδοι του προσωπικού νεύρου που νευρώνουν το πρόσωπο, καθώς  και σημαντικά αγγεία.

Πολλές φορές, η τραυματιολογία αυτής της περιοχής αφήνεται χωρίς αντιμετώπιση, παρά το γεγονός ότι  ένα κάταγμα της γνάθου εάν δε χειρουργηθεί,  ο ασθενής κινδυνεύει από κακή πόρωση του κατάγματος.  Αυτή μπορεί να προκαλέσει από απλή παρεκτόπιση του στόματος, έως σοβαρότερες επιπλοκές όπως την αγκύλωση του στόματος  (δυσκολία στο άνοιγμα και στο κλείσιμο) ή και σοβαρή οστεοαρθρίτιδα που δεν επιτρέπει το άνοιγμα του στόματος.

Η χειρουργική στην περιοχή της κροταφογναθικής άρθρωσης  οφείλει επίσης να λάβει υπόψη της και ζητήματα αισθητικής,  καθώς η τομή πρέπει να γίνει μπροστά από το αυτί και στη γωνία της γνάθου, δηλαδή σε σημείο οφθαλμοφανές.  Είναι όμως μία επέμβαση αναγκαία.

Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν και τα αισθητικά προβλήματα, εφαρμόζουμε την τεχνική όπου η επέμβαση γίνεται πίσω  από τη γνάθο και κάτω από το αυτί. Η τεχνική  ονομάζεται οπισθογνάθια προσπέλαση ή διαπαρωτιδική προσπέλαση. Ο χειρουργός εισάγει τα εργαλεία του μέσα από τον αδένα της παρωτίδας  από όπου περνάει το προσωπικό νεύρο, όπου  και μία βλάβη μπορεί να προκαλέσει παράλυση του προσωπικού νεύρου ή στράβωμα του προσώπου. Γι αυτή την τεχνική απαιτείται μεγάλη εμπειρία και δεξιοτεχνία από μέρους του χειρουργού και υπο αυτές τις προϋποθέσεις, επιτυγχάνεται μια ασφαλής λύση, με πολύ καλή αποκατάσταση  και ταυτόχρονα, με αισθητική τελειότητα.

Ο γναθοπροσωποχειρουργός Ελευθέριος Καλημέρας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(ΠΡΙΝ – ΜΕΤΑ) ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ