Ανωμαλίες γνάθου (δυσγναθίες / προγναθισμός / σχιστίες)

Δυσγναθίες ή ανωμαλίες της γνάθου χαρακτηρίζονται και οι περιπτώσεις όπου συνήθως λόγω συγγενούς δυσπλασίας, ένα παιδί γεννιέται με ασύμμετρη ανάπτυξη των γνάθων (χειλεογναθουπερωϊοσχιστίες) ή με κακή θέση τους. Προκαλούν προβλήματα στη μάσηση, στην ομιλία, στην αναπνοή , αισθητικά και ψυχολογικά. 

Σχιστίες

Η σχιστία αποτελεί μια συγγενή πάθηση η οποία σήμερα διαγιγνώσκεται στην εμβρυακή ηλικία, κατά τη διενέργεια του υπερηχογραφήματος προγεννητικού ελέγχου. Μπορεί να διαγνωστεί χειλεοσχιστία ή χειλεο- γναθοσχιστία, ή χειλεο- γναθο- υπερωϊκή σχιστία ή μόνο σχιστία της υπερώας. 

Η σύγχρονη Γναθοπροσωπική Χειρουργική αποκαθιστά πλήρως το πρόβλημα μίας σχιστίας ώστε όταν ακόμη το νεογνό είναι ημερών, καθώς είναι πιθανόν να του προκαλεί προβλήματα στο θηλασμό και στη σίτιση. Η αποκατάσταση είναι αναλόγως του προβλήματος αργή ως διαδικασία αλλά επιτυγχάνει το ζητούμενο: Μεγαλώνοντας, να μην εμφανίζει κανένα αισθητικό και λειτουργικό πρόβλημα. 

Για τις σχιστίες ακολουθείται ένα πρωτόκολλο επεμβάσεων. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει μια χειλεογναθική σχιστία, το παιδί είναι πιθανόν να χρειαστεί 3-4 κύρια χειρουργεία από τη βρεφική ηλικία έως την ηλικία των 18 χρόνων: Για να κλείσουν το χείλος, η υπερώα, η γνάθος με τη χρήση λαγόνιου μοσχεύματος, έως τις διορθωτικές ρινοπλαστικές, τις διορθωτικές οστεοτομίες της γνάθου και τις αισθητικές επεμβάσεις αποκατάστασης του χείλους. 

Χειρουργική που εφαρμόζουμε για τη σχιστία

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι σχιστίες δεν είναι αντικείμενο του ενός ιατρού, αλλά αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας χειρουργών, όπου θα συνεργαστούν ο ή οι Γναθοπροσωποχειρουργοί, ο Πλαστικός χειρουργός, ο ΩΡΛ, ο Ορθοδοντικός, ο Οδοντίατρος και ο λογοθεραπευτής, αναλόγως του είδους της σχιστίας,  και θα δώσουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για το παιδί.   

Ο Γναθοπροσωποχειρουργός Ελευθέριος Καλημέρας χειρουργεί σχιστίες βρεφών έως ενηλίκων, με μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και σε Κύπρο, μαζί με χειρουργικές ομάδες πολύ εξειδικευμένες στη σχιστία.   

Σημαντικό σύγχρονο «όπλο» στην βέλτιστη αποκατάσταση μίας σχιστίας, είναι πλέον η ψηφιοποίηση των απεικονιστικών δεδομένων και του ενδοστοματικού σαρωτή (scanner) και τα ψαλίδια ενέργειας, που επιτρέπουν τη διενέργεια ελάχιστα επεμβατικών πράξεων με ακρίβεια χιλιοστού και αναίμακτα. 

Ενδεικτικά περιστατικά του Ιατρού

maxi-e-mandi-completo-1-2

Επικοινωνήστε με τον Γναθοπροσωπικό Χειρουργό

Ελευθέριο Καλημέρα

Θεσσαλονίκη: 2316 009600

Κύπρος (Λευκωσία): 357 22427242

Ιατρείο & Σύγχρονος Εξοπλισμός

ergaleia
design-5

Εξοπλισμό νέας γενιάς, ώστε να διενεργούμε και τις πιο δύσκολες επεμβάσεις με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς τραύματα, με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

ergaleia