• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Εμφύτευμα τιτανίου για ενίσχυση πολύ ατροφικών οστών των γνάθων

Ο Γναθοπροσωπικός Χειρουργός Δρ. Ελευθέριος Καλημέρας, εφάρμοσε πρώτος στην Ελλάδα την ευρωπαϊκή πατέντα για την τοποθέτηση εξατομικευμένου εμφυτεύσιμου πλέγματος τιτανίου (βαθμού 5), κάτω από τα μαλακά μόρια του στόματος για την αντιμετώπιση της εκτεταμένης απώλειας δοντιών σε ασθενείς στους οποίους δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Το νέο εμφυτεύσιμο υλικό απευθύνεται σε ασθενείς με εξαιρετικά ατροφική άνω, κάτω ή και τις δύο γνάθους και ταυτόχρονα με εκτεταμένη ή ολική απώλεια δοντιών στους οποίους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συμβατικές τεχνικές (κλασική προσθετική αποκατάσταση) αλλά ούτε και οι εναλλακτικές τεχνικές (εμφυτεύματα σε συνδυασμό με την τοποθέτηση μοσχεύματος οστού). Μετά την τοποθέτηση του γναθικού εμφυτεύματος,  εφαρμόζεται με απόλυτη σταθερότητα και συγκράτηση, η προσθετική αποκατάσταση του στόματος (οδοντοστοιχίες, οδοντικά εμφυτεύματα).

Οι ασθενείς που είναι κατάλληλοι για να γίνουν δέκτες αυτών των γναθικών εμφυτευμάτων, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα μάσησης, φώνησης αλλά και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω της έλλειψης οδοντοστοιχίας.

Η νέα χειρουργική τεχνική  αποκατάστασης γίνεται με υπολογιστικό και κατευθυνόμενο σχεδιασμό. Αφορά στην τοποθέτηση εξατομικευμένου εμφυτεύσιμου πλέγματος τιτανίου (βαθμού 5), κάτω από τα μαλακά μόρια του στόματος. Δεν προκαλεί καμία ενόχληση, λειτουργική ή αισθητική.

Εμφύτευμα τιτανίου για ενίσχυση πολύ ατροφικών οστών των γνάθων

Το πλέγμα τιτανίου παράγεται από την επιλεκτική σύντηξη λέιζερ με βάσεις συστήματος CAD-CAM και ένδειξη για χρήση σε αναγεννητικές τεχνικές για ατροφίες του οστού και της γνάθου. Επειδή το υλικό είναι τιτάνιο, δεν έχει απαγορευτικές ενδείξεις για τη μελλοντική διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων από τον ασθενή.

Η επέμβαση

Η αποκατάσταση του στόματος γίνεται με την εξής διαδικασία:

Λαμβάνεται μια αξονική τομογραφία κωνικής δέσμης πλήρους πεδίου του ασθενούς και τα δεδομένα της αποστέλλονται στην παραγωγό εταιρεία όπου θα γίνει ο αρχικός σχεδιασμός του εξατομικευμένου εμφυτεύματος. Κατά το στάδιο αυτό υπολογίζονται όλοι οι παράμετροι προκειμένου να έχουμε την βέλτιστο αποτέλεσμα τόσο χειρουργικά αλλά και λειτουργικά. Τα δεδομένα αυτά εγκρίνονται από τον Γναθοπροσωπικο Χειρουργό και αποστέλλονται για την παραγωγή του εμφυτεύσιμου υλικού.

Στην επόμενη φάση, στο χειρουργείο και με τον ασθενή σε γενική αναισθησία, τοποθετείται το πλέγμα του τιτανίου υποπεριοστικά (κάτω από τα ούλα) και ακολουθεί η προσθετική. Η επέμβαση είναι πολύ πιο ασφαλής από την τοποθέτηση μοσχεύματος οστού από απομακρυσμένα μέρη του σώματος και τα αποτελέσματα του συνόλου των εργασιών, εξαιρετικά σταθερά και ασφαλή κατά την χρήση τους.

Ο Δρ. Ελευθέριος Καλημέρας είχε άριστα αποτελέσματα στις επεμβάσεις τοποθέτησης αντίστοιχων εμφυτευμάτων.