Αντιμετώπιση Επιπλοκών Εμφυτευμάτων

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των οδοντικών εμφυτευμάτων ως οριστική λύση για την αντιμετώπιση των οδοντικών κενών χωρίς τη χρήση τεχνητών οδοντοστοιχιών, έχει αυξήσει αναπόφευκτα και τα περιστατικά επιπλοκών. Στην αύξηση των επιπλοκών συνεπικουρεί, η ταχεία, χωρίς τήρηση των σχετικών οδηγιών καλής πρακτικής για τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε χαμηλότερο κόστος.

Η συνηθέστερη επιπλοκή που αντιμετωπίζουμε στο Ιατρείο μας, είναι η εισχώρηση της βίδας του εμφυτεύματος στο ιγμόρειο άντρο, μετά από τραυματισμό της οδοντοστοιχίας ή άλλων λανθασμένων χειρισμών κατά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε άλλα Ιατρεία.

Η χειρουργική της αφαίρεσης του στοιχείου αυτού του εμφυτεύματος από το ιγμόρειο άντρο, αποτελεί αποκλειστικά επιστημονικό πεδίο του Γναθοπροσωποχειρουργού.

Ο ιατρός Ελευθέριος Καλημέρας, διαθέτει μεγάλη εμπειρία επιτυχούς χειρουργικής αντιμετώπισης αντίστοιχων περιστατικών.

Αφαίρεση εμφυτευμάτων που διέφυγαν στο ιγμόρειο κατά την τοποθέτησή του από τον οδοντίατρο

Εισχώρηση τρυπανιού στα μαλακά μόρια του τραχήλου κατά τη διάρκεια τοποθέτησης εμφυτεύματος από οδοντίατρο.

maxi-e-mandi-completo-1-2

Επικοινωνήστε με τον Γναθοπροσωπικό Χειρουργό

Ελευθέριο Καλημέρα

Θεσσαλονίκη: 2316 009600

Κύπρος (Λευκωσία): 357 22427242

Ιατρείο & Σύγχρονος Εξοπλισμός

ergaleia
design-5

Εξοπλισμό νέας γενιάς, ώστε να διενεργούμε και τις πιο δύσκολες επεμβάσεις με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς τραύματα, με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

ergaleia