• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Αντιμετώπιση επιπλοκών εμφυτευμάτων

Αντιμετώπιση επιπλοκών από εμφυτεύματα που εισχώρησαν στο ιγμόρειο άντρο

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των οδοντικών εμφυτευμάτων ως οριστική λύση για την αντιμετώπιση των οδοντικών κενών χωρίς τη χρήση τεχνητών οδοντοστοιχιών, έχει αυξήσει αναπόφευκτα και τα περιστατικά επιπλοκών. Το συνηθέστερο, είναι η εισχώρηση της βίδας του εμφυτεύματος στο ιγμόρειο άντρο, μετά από τραυματισμό της οδοντοστοιχίας ή άλλων λανθασμένων χειρισμών.
Η χειρουργική της αφαίρεσης του στοιχείου αυτού του εμφυτεύματος από το ιγμόρειο άντρο, αποτελεί αποκλειστικά αντικείμενο γναθοπροσωποχειρουργού.
Ο ιατρός Ελευθέριος Καλημέρας, διαθέτει εμπειρία επιτυχούς χειρουργικής αντιμετώπισης αντίστοιχων περιστατικών.

new1Αντιμετώπιση οδοντιατρικού περιστατικού

Αφαίρεση εμφυτεύματος που διέφυγε στο ιγμόρειο κατά την τοποθέτησή του από τον οδοντίατρο

καλημέρας 2

Εισχώρηση τρυπανιού στα μαλακά μόρια του τραχήλου κατά τη διάρκεια τοποθέτησης εμφυτεύματος από οδοντίατρο