• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Αναγέννηση οστού & μαλακών μορίων

Αυξητικοί παράγοντες

Οι αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες στη γναθοπροσωποχειρουργική αποτελούν την πλέον σύγχρονη, ασφαλή και εγκεκριμένη διεθνώς, θεραπεία για την αναγέννηση του οστού και των μαλακών μορίων. Χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μοσχεύματος σε ασθενείς με οστικά ελλείμματα ή ατροφικές γνάθους, προκειμένου να επιτευχθεί η οστική ανάπλαση και να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Επίσης, για ασθενείς με μεγάλες κοιλότητες στη γνάθο οι οποίες προέκυψαν μετά από την αφαίρεση κύστεων.
Η εφαρμογή των αυξητικών παραγόντων χρησιμοποιείται με εξαιρετικά αποτελέσματα και στη δημιουργία βιολογικών μεμβρανών τις οποίες ο χειρουργός τοποθετεί πάνω σε τραύματα, εγκαύματα, ελλείμματα εσωτερικά και εξωτερικά. Ακόμη και στο δέρμα του προσώπου ως μεσοθεραπεία για αναπλαστικούς λόγους.
Οι αυξητικοί παράγοντες δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της φυγοκέντρησης του αίματος του ίδιου του ασθενούς. Υπο την προϋπόθεση ότι ο γναθοπροσωποχειρουργός διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, λαμβάνει στο ιατρείο μικρή ποσότητα αίματος με αιμοληψία. Το αίμα φυγοκεντρείται σε ειδική φυγόκεντρο, ώστε στο τέλος να συγκεντρωθούν οι αυξητικοί παράγοντες των αιμοπεταλίων. Τοποθετούνται από τον ιατρό στο σημείο του ελλείμματος και συμβάλλουν στην ανάπλαση του οστού.

Πώς γίνεται η αναγέννηση του οστού και των μαλακών μορίων

Οι αναγεννητικοί παράγοντες:

-Είναι ένα ιδανικό μέσο που προάγει το βιολογικό περιβάλλον των αναπτυσσόμενων κυττάρων με συνδυασμό όλων των παραγόντων που είναι απαραίτητοι για την έναρξη της διαδικασίας επούλωσης,
-Προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή
-Είναι εύκολα διαθέσιμα
-ΔΕΝ έχουν παρουσιάσει ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι παράγοντες αυτοί επιταχύνουν και βελτιώνουν την επούλωση του μυϊκού τραύματος με διαδικασίες όπως η ενεργοποίηση των μακροφάγων, η αγγειογένεση, ο πολλαπλασιασμός και η χημειοταξία των ινοβλαστών, η προαγωγή της σύνθεσης κολλαγόνου και η παραγωγή κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα στο ιατρείο και δεν χρειάζεται η νοσηλεία του ασθενούς. Γίνεται άπαξ και δεν χρήζει δεύτερης έγχυσης.
Tο αίμα του ίδιου του ασθενούς, λαμβάνεται από κάποια περιφερική φλέβα (όπως ακριβώς κατά τη διαδικασία αιμοληψίας) Και στη συνέχεια φυγοκεντρείται με σκοπό το διαχωρισμό των αιμοπεταλίων και συλλογή των παραγόντων του αίματος οι οποίοι είναι πλούσιοι σε αυξητικούς παράγοντες.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής που εφαρμόζει ο ιατρός

Ο ιατρός Ελ. Καλημέρας, διαθέτει στο ιατρείο του, (Protome) τον εξοπλισμό για τη δημιουργία αυτόλογων αυξητικών παραγόντων.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής του, είναι:

  • Μικρότερες ποσότητες αίματος από τον ασθενή
  • Αποφυγή αυτόματης ενεργοποίησης των αυξητικών παραγόντων
  • Αποφυγή 2 φυγοκεντρήσεων
  • Δυνατότητα απόκτησης διαφόρων βιοσυμβατών προϊόντων τη στιγμή που τα χρειάζεται ο γιατρός
  • Δεν χρειάζεται βόεια θρομβίνη
  • Τεχνική που αποβάλλει τα λευκοκύτταρα
  • Ασφάλεια – Κλειστό κύκλωμα – Αποφυγή διαφόρων λοιμώξεων
  • Ένα kit για όλες τις εφαρμογές

Δείτε σε εικόνες πώς γίνεται η διαδικασία:

1.Το μηχάνημα φυγοκέντρησης
2.Στην κορυφή του φιαλίδιου, ξεχωρίζει σε κίτρινο χρώμα το πλάσμα των αιμοπεταλίων
3.Οι αυξητικοί παράγοντες εμπλουτίζονται
4.Το βιολογικό προσθετικό υλικό ετοιμάστηκε
5.Σε σχήμα σφαιρίδιου, έτοιμο για τοποθέτηση
6.Κάλυψη του σημείου του ελλείμματος με τους αυξητικούς παράγοντες