Αναγέννηση οστού & μαλακών μορίων - Μοσχεύματα

Οι αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες στη Γναθοπροσωποχειρουργική αποτελούν την πλέον σύγχρονη, ασφαλή και εγκεκριμένη διεθνώς, θεραπεία για την αναγέννηση του οστού και των μαλακών μορίων. Χρησιμοποιούνται:

Για τη δημιουργία μοσχεύματος σε ασθενείς με οστικά ελλείμματα / ατροφικές γνάθους, προκειμένου να επιτευχθεί η οστική ανάπλαση και να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. 

Ως μόσχευμα μαλακών μορίων, σε ασθενείς με μεγάλες κοιλότητες οι οποίες προέκυψαν μετά από την αφαίρεση κύστεων, στη γνάθο.

Έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα και στη δημιουργία βιολογικών μεμβρανών τις οποίες ο χειρουργός τοποθετεί πάνω σε τραύματα, εγκαύματα, ελλείμματα εσωτερικά και εξωτερικά. Ακόμη και στο δέρμα του προσώπου ως μεσοθεραπεία για αναπλαστικούς λόγους.

Οι αυξητικοί παράγοντες δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της φυγοκέντρησης μικρής ποσότητας αίματος του ασθενούς, το οποίο λαμβάνεται με αιμοληψία στο Ιατρείο μας. Το αίμα φυγοκεντρείται σε ειδική φυγόκεντρο που διαθέτουμε στο Ιατρείο μας, με σκοπό το διαχωρισμό των αιμοπεταλίων και συλλογή των παραγόντων του αίματος. Το πλάσμα το οποίο μένει είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια, τα οποία ενεργοποιούνται κατάλληλα ώστε να απελευθερώσουν τους αυξητικούς παράγοντες (Growth factors – PRGF) που φυσιολογικά περιέχουν και βοηθούν στην επούλωση των σκληρών και μαλακών ιστών. 

To υλικό, τοποθετείται με ειδικό εξοπλισμό  και μεταφέρεται από τον ιατρό στο σημείο του ελλείμματος. Η μεμβράνη προστατεύει την περιοχή από τα ούλα, ώστε προοδευτικά το μόσχευμα να γίνει όπως το υγιές κόκκαλο της γύρω περιοχής.

Αυτομόσχευμα οστού

Ο Γναθοχειρουργός Ελευθέριος Καλημέρας, εκτός από τους αναγεννητικούς – αυξητικούς παράγοντες,  χρησιμοποιεί όπου ενδείκνυται και την εξειδικευμένη τεχνική της ανάπλασης με την τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος από τον ίδιο τον ασθενή στο σημείο των γνάθων που αντιμετωπίζουν έλλειμμα.  

Συνήθως, οι θέσεις λήψης τέτοιου αυτομοσχεύματος είναι η βρεγματική περιοχή στο κρανίο και η κνήμη. Ωστόσο, η πλέον διαδεδομένη θέση – διότι θεωρείται χρυσή επιλογή-, είναι η λαγόνιος ακρολοφία, δηλαδή η λήψη μοσχεύματος από λαγόνιο οστό της λεκάνης, το οποίο έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει αποδεκτό από τον οργανισμό, διότι ομοιάζει μορφολογικά με αυτό της γνάθου και έχει κοινή εμβρυολογική προέλευση. 

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και διαρκεί 20- 25 ΄. Διενεργείται αποκλειστικά σε νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο ο ασθενής νοσηλεύεται επί μία, το πολύ δύο ημέρες.

Το μόσχευμα τοποθετείται στις γνάθους και συνήθως μετά από λίγους μήνες – προκειμένου να γίνει αποδεκτό το μόσχευμα από τον οργανισμό -τοποθετούνται τα εμφυτεύματα. Υπό προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα η τοποθέτηση μοσχεύματος και εμφυτευμάτων.

Τέλος, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για μόσχευμα οστών ή κυρίως, μαλακών μορίων, ο Ιατρός χρησιμοποιεί και αλλομοσχεύματα από Τράπεζα Μοσχευμάτων. Οι αναγεννητικοί – αυξητικοί αυτοί παράγοντες:

Είναι ένα ιδανικό μέσο που προάγει το βιολογικό περιβάλλον των αναπτυσσόμενων κυττάρων με συνδυασμό όλων των παραγόντων που είναι απαραίτητοι για την έναρξη της διαδικασίας επούλωσης
Προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή και γι΄ αυτό ΔΕΝ έχουν παρουσιάσει ανεπιθύμητες ενέργειες.
Η φυγοκέντρηση γίνει με ασφάλεια σε κλειστό κύκλωμα για την αποφυγή διαφόρων λοιμώξεων.

Το μηχάνημα φυγοκέντρησης

1-150x150

Στην κορυφή του φιαλιδίου, ξεχωρίζει σε κίτρινο χρώμα το πλάσμα των αιμοπεταλίων

2-150x150

ο μόσχευμα εμπλουτίζεται με αυξητικούς παράγοντες

3-150x150

Το εμφυτεύσιμο υλικό

pic
maxi-e-mandi-completo-1-2

Επικοινωνήστε με τον Γναθοπροσωπικό Χειρουργό

Ελευθέριο Καλημέρα

Θεσσαλονίκη: 2316 009600

Κύπρος (Λευκωσία): 357 22427242

Ιατρείο & Σύγχρονος Εξοπλισμός

1
design-5

Εξοπλισμό νέας γενιάς, ώστε να διενεργούμε και τις πιο δύσκολες επεμβάσεις με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς τραύματα, με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

ergaleia