• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Βιοενεργά (Bioactive) οδοντικά εμφυτεύματα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα Bioactive αποτελούν τα εμφυτεύματα νέας γενιάς με βιοενεργή επιφάνεια.

Τα εμφυτεύματα Bioactive  είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο (Grade 5) και φωσφορικό ασβέστιο(CaP). Το υλικό τους τα καθιστά πιο βιοσυμβατά καθώς δημιουργεί φυσικό ικρίωμα για την επικάθηση καινούριου οστού. Συνδυάζεται με άλλα οστεοπαραγωγικά  και οστεοαγωγικά μοσχεύματα, ενισχύοντας τις μηχανικές του ιδιότητες . Προάγει την οστεοενσωματωση καθώς έχει  βιολογικά ενεργοποιημένη επιφάνεια με υδροφιλικές ιδιότητες, αλλά και τη  δημιουργία τριχοειδών αγγείων (νεοαγγειογένεση).

Πλεονεκτήματα:

  • Εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας
  • Γρήγορη επούλωση – οστεοενσωμάτωση (6-10 εβδομάδες)
  • Μεγάλη υδροφιλική επιφάνεια
  • Αύξηση πρωτογενούς και δευτερογενούς σταθερότητας
  • Εξαιρετική βιοσυμβατότητα

Ο Γναθοπροσωποχειρουργός Ελευθέριος Καλημέρας, λόγω εμπειρίας στην εφαρμογή των νέων, βιοενεργών εμφυτευμάτων Bioactive, συμμετέχει ως εκπαιδευτής οδοντιάτρων σε σεμινάρια στην Ελλάδα και στην Κύπρο.