Εμφυτεύματα Bioactive

Τα οδοντικά εμφυτεύματα Bioactive αποτελούν τα εμφυτεύματα νέας γενιάς με βιοενεργή επιφάνεια.

Τα εμφυτεύματα Bioactive  είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο (Grade 5) και φωσφορικό ασβέστιο(CaP). Το υλικό τους τα καθιστά πιο βιοσυμβατά καθώς δημιουργεί φυσικό ικρίωμα για την επικάθηση καινούριου οστού. Συνδυάζεται με άλλα οστεοπαραγωγικά  και οστεοαγωγικά μοσχεύματα, ενισχύοντας τις μηχανικές του ιδιότητες. Προάγει την οστεοενσωμάτωση καθώς έχει  βιολογικά ενεργοποιημένη επιφάνεια με υδροφιλικές ιδιότητες, αλλά και τη  δημιουργία τριχοειδών αγγείων (νεοαγγειογένεση).

Πλεονεκτήματα:

Ο Γναθοπροσωποχειρουργός Ελευθέριος Καλημέρας, λόγω εμπειρίας στην εφαρμογή των νέων, βιοενεργών εμφυτευμάτων Bioactive, συμμετέχει ως εκπαιδευτής οδοντιάτρων σε σεμινάρια στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

maxi-e-mandi-completo-1-2

Επικοινωνήστε με τον Γναθοπροσωπικό Χειρουργό

Ελευθέριο Καλημέρα

Θεσσαλονίκη: 2316 009600

Κύπρος (Λευκωσία): 357 22427242

Ιατρείο & Σύγχρονος Εξοπλισμός

ergaleia
design-5

Εξοπλισμό νέας γενιάς, ώστε να διενεργούμε και τις πιο δύσκολες επεμβάσεις με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς τραύματα, με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

ergaleia