• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Αφαίρεση εγκλείστων δοντιών

Είναι εξαιρετικά συχνό πλέον, πάρα πολλοί νέοι   να αντιμετωπίζουν πρόβλημα έγκλειστων δοντιών, κυρίως φρονιμίτες, κυνόδοντες και προγόμφιους. Τα αίτια αυτού του προβλήματος, ανάγονται στη σταδιακή μείωση του μεγέθους της γνάθου σε όλους τους ανθρώπους, καθώς η αλλαγή του τρόπου ζωής και διατροφής αχρήστευσε την ανάγκη της ύπαρξης κάποιων δοντιών που σταδιακά θα πάψουν να υφίστανται, όπως π.χ των φρονιμιτών. Μέχρι τότε όμως, πρέπει να δώσουμε λύση, καθώς τα έγκλειστα δόντια μπορεί  να προκαλέσουν προβλήματα, όπως φλεγμονές, αποστήματα ή νευραλγία τριδύμου διότι πιέζουν το νεύρο ή το γειτονικό δόντι, με αποτέλεσμα τον πόνο και την καταστροφή του άλλου δοντιού.

Ασθενείς με έγκλειστα δόντια παραπέμπονται συχνά και από οδοντιάτρους σε γναθοπροσωποχειρουργούς, διότι η εξαγωγή τους ενέχει κινδύνους και απαιτείται εμπειρία για να αποφευχθεί ο τραυματισμός των νεύρων. Κυρίως στην κάτω γνάθο, όπου τα έγκλειστα δόντια κυριολεκτικά ακουμπούν πάνω στο κάτω φατνιακό νεύρο, που αποτελεί και έναν από τους τρεις κλάδους του τριδύμου και μπορεί να προκαλέσει νευραλγία.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(ΠΡΙΝ – ΜΕΤΑ) ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ