Ανύψωση Ιγμορείου για Εμφύτευση

Ανύψωση ιγμορείου άντρου με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές

Το ιγμόρειο άντρο είναι δύο αεροφόρες κοιλότητες μέσα στη γνάθο οι οποίες εσωτερικά επενδύονται με μία ελαστική μεμβράνη (βλεννογόνο). Όταν υπάρχει απώλεια δοντιών ή από άλλη αιτία, μεγαλώνουν πολύ σε μέγεθος, σε βάρος του οστού της γνάθου το οποίο υποχωρεί. Με την ανύψωση του ιγμόρειου άντρου, καθίσταται δυνατή η μεταμόσχευση επιπλέον οστού, ώστε να αυξηθεί η οστική μάζα που θα στηρίξει με ασφάλεια τα οδοντικά εμφυτεύματα.

Η ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου είναι μια αναγκαία τεχνική στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απορρόφηση της γνάθου. Επειδή δεν υπάρχει επαρκές ύψος οστού, δεν μπορούν να τοποθετηθούν οδοντικά εμφυτεύματα ή όταν εμφυτευθούν από οδοντιάτρους που δεν γνωρίζουν τις τεχνικές αύξησης του ύψους του οστού της γνάθου, τα εμφυτεύματα δεν μπορούν να συγκρατηθούν και πέφτουν. 

Υπάρχουν τελείως διαφορετικές ανάγκες στον κάθε ασθενή, αναλόγως με το μέγεθος της απώλειας οστού που έχει στις γνάθους, που αντιμετωπίζουμε διαφορετικά, με τις πλέον πρωτοποριακές τεχνικές. 

Ο Γναθοπροσωποχειρουργός Ελευθέριος Καλημέρας εφαρμόζει ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για την ανύψωση του ιγμορείου άντρου και την καθ΄ ύψος ή κατά πλάτος αύξηση του οστού της πίσω γνάθου με οστικό μόσχευμα ή χωρίς μόσχευμα, αναλόγως της κατάστασης του οστού. Με τις τεχνικές αυτές, αποφεύγεται η επέμβαση και ο ασθενής δεν πονάει!

Τέτοιες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές είναι:

Η τεχνική Versah drills

Με την τεχνική αυτή και τη χρήση ειδικών φρεζών επιτυγχάνεται όχι μόνο η ανύψωση αλλά και η πλάτυνση του ιγμορείου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποφευχθεί και η τοποθέτηση μοσχεύματος. Έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε επιλεγμένους ασθενείς για την τοποθέτηση μοσχεύματος στο ιγμόρειο άντρο της άνω γνάθου, στις περιπτώσεις που πρέπει να τοποθετηθούν εμφυτεύματα στην οπίσθια περιοχή και δεν υπάρχει επαρκές ύψος οστού.

Η τεχνική Versah drills  εφαρμόζεται με ειδικό τρυπανισμό, ώστε να αποφευχθεί η επέμβαση. Χρησιμοποιείται το τρυπάνι – πιλότος της κορυφαίας εταιρίας “Densan Bur”, με το οποίο διενεργείται ειδικός τρυπανισμός, υπο ακτινογραφικό έλεγχο. Το οστό, μέσω του τρυπανισμού  εξωθείται ακροριζικά και η μεμβράνη του ιγμορείου άντρου ανυψώνεται ελαφρώς. Ο ιατρός καλύπτει το κενό που δημιουργείται, με μόσχευμα, επιτυγχάνοντας έτσι το τελικό επιθυμητό εύρος για την τοποθέτηση της βάσης του εμφυτεύματος, ακόμη και σε πολύ προβληματικές άνω γνάθους. 

Σε περίπτωση όπου το ύψος της υπολειπόμενης φατνιακής ακρολοφίας είναι μικρότερο των 6 χιλιοστών και απαιτείται επιπρόσθετη ανύψωση της μεμβράνης,  μπορεί να τοποθετηθεί οστικό μόσχευμα στο τελικό εύρος της οστεοτομίας. Στόχος είναι, η συμπύκνωση του μοσχεύματος για την επιπλέον ανύψωση της μεμβράνης, χωρίς όμως το τρυπάνι ( εγγλυφίδα) να διαπερνά το έδαφος του ιγμορείου. Η τεχνική αυτή απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία.

Η τεχνική MIAMBE (μπαλονάκι)

 Με την τεχνική MIAMBE(Minimally Invasive Antral Membrane Balloon Elevation), δημιουργούμε μια πάρα πολύ μικρή οπή,  ωθείται στο ιγμόρειο ένα μπαλονάκι στο οποίο διοχετεύεται υγρό. Με την αύξηση της υδροστατικής πίεσης μέσω του υγρού που διοχετεύεται, ανασηκώνεται η μεμβράνη του ιγμορείου και δημιουργείται ο κατάλληλος χώρος μεταξύ γνάθου και ιγμορείου. Στη συνέχεια, μέσα από αυτή τη μικρή οπή πληρούται ο χώρος με κατάλληλο οστικό μόσχευμα. 

Το μόσχευμα, αναλόγως του είδους του, σε 6 περίπου μήνες οστεοποιείται. Πάνω σε αυτό το νέο οστό, τοποθετούνται με ασφάλεια τα εμφυτεύματα. Είναι μια επέμβαση ατραυματική, ασφαλής και γλιτώνει τον ασθενή από τις μεγάλες μετεγχειρητικές επιπλοκές, κυρίως το οίδημα και τα αιματώματα. Διενεργείται στο ιατρείο, με τοπική αναισθησία, και ο ασθενής αναχωρεί αμέσως.

maxi-e-mandi-completo-1-2

Επικοινωνήστε με τον Γναθοπροσωπικό Χειρουργό

Ελευθέριο Καλημέρα

Θεσσαλονίκη: 2316 009600

Κύπρος (Λευκωσία): 357 22427242

Ιατρείο & Σύγχρονος Εξοπλισμός

ergaleia
design-5

Εξοπλισμό νέας γενιάς, ώστε να διενεργούμε και τις πιο δύσκολες επεμβάσεις με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς τραύματα, με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

ergaleia