Ενδεικτικές Φωτογραφίες ( Πριν | Μετά )

Εμφυτεύματα

Γναθικά εμφυτεύματα τιτανίου

Πριν Μετά

Υπολογιστικά κατευθυνόμενα εμφυτεύματα

Πριν Μετά

Κάταγμα ζυγωματικού οστού &οφθαλμικού κόγχου. Πλάκες οστεοσύνθεσης & εμφυτεύματα

Κάταγμα ζυγωματικού οστού &οφθαλμικού κόγχου. Πλάκες οστεοσύνθεσης & εμφυτεύματα

Λαγόνιο μόσχευμα στην άνω γνάθο λόγω ελλειματικού οστού. Τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Λαγόνιο μόσχευμα στην άνω γνάθο λόγω ελλειματικού οστού. Τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Στάδιο αποκατάστασης εμφυτευμάτων

Στάδιο αποκατάστασης εμφυτευμάτων

Υπολογιστικά κατευθυνόμενα εμφυτεύματα

Υπολογιστικά κατευθυνόμενα εμφυτεύματα

Bioactive εμφυτεύματα

Πριν Μετά

Ανύψωση εδάφους ιγμορείου με τοποθέτηση για τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Ανύψωση εδάφους ιγμορείου

Ανύψωση ιγμορείου με μοσχεύματα & άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Ανύψωση ιγμορείου με μοσχεύματα & άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Ανύψωση ιγμορείου με πιεζοτόμο, για μεμονωμένο εμφύτευμα

Πριν Μετά

Κύστες & Λίθοι

Πολλαπλή λιθίαση

Πριν Μετά

Αφαίρεση ευμεγέθους λίθου υπογνάθιου αδένα ενδοστοματικά

Πριν Μετά

Αφαίρεση λίθου στον πόρο του υπογνάθιου αδένα

Πριν Μετά

Αφαίρεση ευμεγέθους κύστης της άνω γνάθου

Αφαίρεση ευμεγέθους κύστης της άνω γνάθου

Σπάνια κύστη του τομικού πόρου στην άνω γνάθο

Σπάνια κύστη του τομικού πόρου στην άνω γνάθο

Σμηγματογόνος κύστη προσώπου

Σμηγματογόνος κύστη προσώπου

Ενδοστοματική αφαίρεση λίθου σιελογόνου αδένα

Πριν Μετά

Λίθος υπογναθίου αδένα

Λίθος υπογναθίου αδένα

Αφαίρεση λίθου, υπογναθίου αδένα ενδοστοματικά, με τοπική αναισθησία

Αφαίρεση ευμεγέθους κύστης της άνω γνάθου

Κύστη στην κάτω γνάθο

Κύστη στην κάτω γνάθο

Κύστη τομικού πόρου

Κύστη τομικού πόρου

Αφαίρεση ευμεγέθους λίθου από την υπερώα παιδιού

Πριν Μετά

Αφαίρεση ευμεγέθους κύστης κάτω γνάθου

Αφαίρεση ευμεγέθους κύστης κάτω γνάθου

Όγκοι

Καρκίνος παρείας πριν και μετά την αποκατάσταση

Πριν Μετά

Καρκίνος του κάτω βλεφάρου

Καρκίνος παρείας πριν και μετά την αποκατάσταση

Όγκος υποκροτάφιας χώρας

eikona prin meta

Καρκίνος παρωτίδας

Καρκίνος παρωτίδας

Όγκος παρωτίδας

Όγκος παρωτίδας

Όγκος παρωτίδας

eikona prin meta

Σπάνιος όγκος τραχήλου

Σπάνιος όγκος τραχήλου

Καρκίνος γλώσσας

Καρκίνος γλώσσας

Καρκίνωμα ρινός

Καρκίνωμα ρινός

Καρκίνος ελάσσονων σιελογόνων αδένων στην υπερώα

Καρκίνος ελάσσονων σιελογόνων αδένων στην υπερώα

Καρκίνος χειλέων

Πριν Μετά

Αφαίρεση καρκινώματος γλώσσας και αποκατάσταση

Αφαίρεση καρκινώματος γλώσσας και αποκατάσταση

Χειρουργική

Διαταραχή άρθρωσης : Έξι μήνες μετά την επέμβαση στην άρθρωση η τομή έχει εξαφανιστεί

Πριν Μετά

Πολλαπλά έγκλειστα δόντια

Πολλαπλά έγκλειστα δόντια

Αφαίρεση ξένου σώματος προσώπου με ακτινοσκοπική καθοδήγηση μέσα στο χειρουργείο

Αφαίρεση ξένου σώματος προσώπου

Λέμφωμα οφθαλμικού κόγχου

Λέμφωμα οφθαλμικού κόγχου

Βραχύς χαλινός άνω χείλους

Βραχύς χαλινός άνω χείλους

Βραχύς χαλινός άνω χείλους

Βραχύς χαλινός άνω χείλους

Καταδυόμενο βατράχιο

Καταδυόμενο βατράχιο

Ακροριζεκτομή

Ακροριζεκτομή

Επουλίδα άνω γνάθου

Επουλίδα άνω γνάθου

Αιμαγγείωμα του άνω χείλους

Αιμαγγείωμα του άνω χείλους

Βραχύς χαλινός γλώσσας

Πριν Μετά

Ολική αρθροπλαστική

Ολική αρθροπλαστική

Κροταφογναθική

Υπερτροφία κονδύλου κροταφογναθικής διάρθρωσης

eikona prin meta

Αρθροσκόπηση κροταφογναθικής σε έφηβη – Μετά

Αρθροσκόπηση κροταφογναθικής σε έφηβη – Μετά

Αρθροσκόπηση κροταφογναθικής χωρίς ουλές - Μετά

Αρθροσκόπηση κροταφογναθικής χωρίς ουλές - Μετά

Κατάγματα & Τραύματα

Αντιμετώπιση κατάγματος γενίου

Αντιμετώπιση κατάγματος γενίου

Αφαίρεση θραυσμάτων και αποκατάσταση συντριπτικού κατάγματος της γνάθου

Αφαίρεση θραυσμάτων και αποκατάσταση συντριπτικού κατάγματος της γνάθου

Ανοιχτή αποκατάσταση κατάγματος ρινός

Ανοιχτή αποκατάσταση κατάγματος ρινός

Αντιμετώπιση πολυτραυματία

Αντιμετώπιση πολυτραυματία

Επιπλεγμένο τραύμα (δέρμα –οστό)

Πριν Μετά

Κάταγμα οφθαλμικού κόγχου : μετωποζυγωματικής ραφής

μετωποζυγωματικής ραφής

Κατάγματα προσώπου

Κατάγματα προσώπου

Διαφυγή δοντιού στη μύτη μετά από κάταγμα και επαναφορά του στη γνάθο με παράλληλη διάσωσή του στην αρχική θέση

Διαφυγή δοντιού στη μύτη μετά από κάταγμα και επαναφορά του στη γνάθο με παράλληλη διάσωσή του στην αρχική θέση
maxi-e-mandi-completo-1-2

Επικοινωνήστε με τον Γναθοπροσωπικό Χειρουργό

Ελευθέριο Καλημέρα

Θεσσαλονίκη: 2316 009600

Κύπρος (Λευκωσία): 357 22427242