Ανοιχτή χειρουργική κροταφογναθικής

Ένας γναθοπροσωποχειρουργός άκρως εξειδικευμένος στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, για να εφαρμόζει ανοιχτή χειρουργική, είναι πεπεισμένος ότι τα χειρουργικά της αποτελέσματα είναι καλύτερα για τον ασθενή.

Η ανοιχτή χειρουργική χρησιμοποιείται για :

Αντιμετώπιση παθήσεων του διαρθρίου δίσκου της γνάθου, όπως είναι η ρήξη διαρθρίου δίσκου

Αντιμετώπιση παθήσεων του χόνδρου της γνάθου, όπως είναι η συνοβιακή χονδρομάτωση και η αποδιοργάνωση των στοιχείων της άρθρωσης

Αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας σε επίπεδο οστού.

Ολική αρθροπλαστική για την τοποθέτηση πρόθεσης, για την αντιμετώπιση όγκων της άρθρωσης, για υπερπλασίες του κονδύλου της άρθρωσης και για την αγκύλωση της άρθρωσης.