Τραύμα | Κάταγμα προσώπου

Οι κακώσεις του προσώπου (τραύματα και κατάγματα) είναι συνήθως αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος, πτώσης και ξυλοδαρμού. Αποτελούν σύνθετα περιστατικά καθώς μπορεί να περιλαμβάνουν τραυματισμούς και κατάγματα δοντιών και του περιβάλλοντος φατνιακού οστού. Τραυματισμούς και κατάγματα οστών των γνάθων, των μετωπιαίων οστών, των ζυγωματικών τόξων,  μαλακών μορίων όπως η καταστροφή μέρους ή όλου της μύτης, των αυτιών ή του οφθαλμού, του δέρματος. 

Οι κακώσεις του προσώπου αποτελούν επείγον περιστατικό της στοματογναθοπροσωπικής χειρουργικής. Η άμεση εμπλοκή του Γναθοπρoσωποχειρουργού, έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών προβλημάτων όπως η μάσηση και η ομιλία του ασθενούς, αλλά και η αντιμετώπιση δυσμορφιών που έχει να κάνει με την ορθή αποκατάσταση οστών και ιστών.  

Στα περιστατικά αυτά βεβαίως εμπλέκονται και άλλες ειδικότητες όπως χειρουργός οφθαλμίατρος, πλαστικός χειρουργός κ.α, πριν ή μετά την επέμβαση του ειδικού χειρουργού προσώπου. 

Τα κατάγματα των οστών του προσώπου αντιμετωπίζονται με τις πλέον σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικέςκαι τις ελάχιστες ουλές. Περιλαμβάνουν ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση με σύστημα μικρών πλακών οστεοσύνθεσης και βιδών, τη συρραφή των θλαστικών τραυμάτων, των νεύρων του προσώπου, κ.ά. Επίσης, την ορθή οδοντική σύγκλειση. Την αποκατάσταση των δοντιών με την επαναφορά στη θέση τους, τη ναρθηκοποίηση ή συγκόλληση και εάν αυτό είναι ανέφικτο, με οδοντικά εμφυτεύματα. 

Ο χειρουργός Ελευθέριος Καλημέρας έχει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση τραυμάτων του προσώπου, μεμονωμένων ή εκτεταμένων. Ειδικεύεται στην αποκατάσταση παθήσεων και τραυμάτων της κροταφογναθικής και ειδικότερα στα κατάγματα των κονδύλων της γνάθου δια μέσου της παρωτίδας με τη χρήση νευροδιεγερτών.  Επίσης, στην αποκατάσταση εκτεταμένων οστικών ελλειμμάτων της γνάθου και στην τοποθέτηση τεχνητών εμφυτευμάτων οδόντων  και προσώπου, για την κάλυψη των κενών στην κόγχη του οφθαλμού μετά από οφθαλμολογική επέμβαση, της μύτης ή του πτερύγιου του αυτιού, όταν αυτό δεν μπορεί να αναπλαστεί. Για αποκατάσταση δυσμορφιών του περιγράμματος του προσώπου, ο ιατρός χρησιμοποιεί derma fillers. 

Ενδεικτικά περιστατικά του Ιατρού

maxi-e-mandi-completo-1-2

Επικοινωνήστε με τον Γναθοπροσωπικό Χειρουργό

Ελευθέριο Καλημέρα

Θεσσαλονίκη: 2316 009600

Κύπρος (Λευκωσία): 357 22427242

Ιατρείο & Σύγχρονος Εξοπλισμός

ergaleia
design-5

Εξοπλισμό νέας γενιάς, ώστε να διενεργούμε και τις πιο δύσκολες επεμβάσεις με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς τραύματα, με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

ergaleia