• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Χειρουργική προσώπου από τραύμα

Οι κακώσεις του προσώπου με κάταγμα δοντιών και οστών των γνάθων, των μετωπιαίων οστών, των ζυγωματικών τόξων  αλλά και μαλακών μορίων όπως η καταστροφή μέρους ή όλου της μύτης, των αυτιών ή του οφθαλμού, είναι συνήθως αποτέλεσμα ατυχήματος. Αποτελούν επείγον περιστατικό της στοματογναθοπροσωποχειρουργικής. Η άμεση εμπλοκή του γναθοπρoσωποχειρουργού, έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών προβλημάτων όπως η μάσηση και η ομιλία του ασθενούς, αλλά και η αντιμετώπιση δυσμορφιών που έχει να κάνει με την ορθή αποκατάσταση οστών και ιστών. Στα περιστατικά αυτά βεβαίως εμπλέκονται και άλλες ειδικότητες όπως χειρουργός οφθαλμίατρος, πλαστικός χειρουργός κ.α, πριν ή μετά την επέμβαση του ειδικού χειρουργού προσώπου.

Τα κατάγματα των οστών του προσώπου αντιμετωπίζονται με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές  και τις ελάχιστες ουλές. Ο χειρουργός Ελευθέριος Καλημέρας έχει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση τραυμάτων του προσώπου, μεμονωμένων ή εκτεταμένων. Ειδικεύεται στην αποκατάσταση παθήσεων και τραυμάτων της κροταφογναθικής και ειδικότερα στα κατάγματα των κονδύλων της γνάθου δια μέσου της παρωτίδας, που λόγω τεχνικών δυσκολιών συνήθως αποφεύγουν άλλοι ιατροί.  Επίσης, στην αποκατάσταση εκτεταμένων οστικών ελλειμμάτων της γνάθου και στην τοποθέτηση τεχνητών εμφυτευμάτων για την κάλυψη των κενών στην κόγχη του οφθαλμού μετά από οφθαλμολογική επέμβαση, της μύτης ή του πτερύγιου του αυτιού όταν αυτό δεν μπορεί να αναπλαστεί.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(ΠΡΙΝ – ΜΕΤΑ) ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ