Βιοψία όγκου προσώπου και στόματος

Όταν ο ιατρός ελέγχει μια βλάβη στο στόμα, τότε με την εμπειρία που διαθέτει ή με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων ( όπου τις θεωρεί απαραίτητες), να εκτιμήσει εάν πρόκειται για καλοήθη ή κακοήθη βλάβη. Εάν αφορά σε καλοήθη βλάβη, τότε ο ιατρός προχωρά σε εκτομή της και αποστολή του εξαχθέντος υλικού, για βιοψία. 

Βιοψία, ονομάζεται η εργαστηριακή ανάλυση του ιστού του όγκου. Πραγματοποιείται με χρήση μικροσκοπίου για την εξέταση του υλικού που λαμβάνεται από τη βιοψία. Ο ιστός για τη βιοψία μπορεί να ληφθεί μέσω ενδοσκόπησης είτε, αναλόγως της εντόπισης του όγκου, απλά παίρνοντας δείγμα από το στόμα είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, από έναν διογκωμένο λεμφαδένα στο λαιμό.  θα εξετασθεί στο εργαστήριο. Η εξέταση αυτή ονομάζεται ιστοπαθολογική. 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδικασίες βιοψίας: Η βιοψία διατομής, όπου μόνο ένα τμήμα του ιστού εξαιρείται, η  βιοψία εκτομής, όπουένας ολόκληρος όγκος ή μια ύποπτη περιοχή εξαιρούνται και η βιοψία δια βελόνης, στην οποία ένα τμήμα του ιστού ή υγρού αφαιρούνται μέσω βελόνης. Όταν χρησιμοποιείται μια μεγάλου εύρους βελόνη, αποκαλείται βιοψία δια λεπτής βελόνης. Όταν χρησιμοποιείται μια βελόνη μικρού εύρους, η διαδικασία ονομάζεται αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης. 

Η βιοψία ενός ύποπτου σημείου στην γναθοπροσωποχειρουργική, διενεργείται ανοιχτά ή κλειστά, αναλόγως της εικόνας ή του μεγέθους της βλάβης. 

Εάν η βλάβη δημιουργεί υποψίες κακοήθειας, εάν δεν βρίσκεται σε άμεσα ορατό σημείο του στόματος αλλά σε εν τω βάθει περιοχές, ή εάν βρίσκεται στους σιελογόνους αδένες, ή στον ρινοφάρυγγα ή γενικά στον τράχηλο, τότε για τον έλεγχο της και τη λήψη υλικού βιοψίας, αποφεύγουμε πλέον τις ανοιχτές τεχνικές. 

Ο λόγος που για πιθανή κακοήθεια χρησιμοποιούμε κλειστές τεχνικές βιοψίας είναι ότι δεν πρέπει να διακινδυνέψουμε τη διασπορά καρκινικών κυττάρων κατά την εξαγωγή του υλικού. Στις περιπτώσεις αυτές, χρησιμοποιούμε είτε τη λήψη υλικού δια ειδικής βελόνης, είτε τη χρήση truct (κυλίνδρου) στον οποίο εγκλωβίζεται το υλικό βιοψίας  κατά τη διαδικασία εξαγωγής του. 

Ακολουθεί ο κυτταρολογικός έλεγχος ο οποίος θα δώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τον τρόπο χειρισμού του, αναλόγως με το αν βρέθηκαν καρκινικά κύτταρα στους λεμφαδένες, ποια είναι η πρωτοπαθής εστία, ποιο το στάδιο και ποιος ο ιστολογικός τύπος του όγκου. 

maxi-e-mandi-completo-1-2

Επικοινωνήστε με τον Γναθοπροσωπικό Χειρουργό

Ελευθέριο Καλημέρα

Θεσσαλονίκη: 2316 009600

Κύπρος (Λευκωσία): 357 22427242

Ιατρείο & Σύγχρονος Εξοπλισμός

ergaleia
design-5

Εξοπλισμό νέας γενιάς, ώστε να διενεργούμε και τις πιο δύσκολες επεμβάσεις με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς τραύματα, με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

ergaleia