• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Βιοψίες

biopsiaΗ βιοψία ενός ύποπτου σημείου στην γναθοπροσωποχειρουργική, διενεργείται ανοιχτά ή κλειστά, αναλόγως της εικόνας ή του μεγέθους της βλάβης.

Όταν ο ιατρός ελέγχει μια βλάβη στο στόμα, τότε με την εμπειρία που διαθέτει ή με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων ( όπου τις θεωρεί απαραίτητες), να εκτιμήσει εάν πρόκειται για καλοήθη ή κακοήθη βλάβη.

Εάν αφορά σε καλοήθη βλάβη, τότε ο ιατρός προχωρά σε εκτομή της και αποστολή του εξαχθέντος υλικού, για βιοψία.

Εάν η βλάβη δημιουργεί υποψίες κακοήθειας, εάν δεν βρίσκεται σε άμεσα ορατό σημείο του στόματος αλλά σε εν τω βάθει περιοχές, ή εάν βρίσκεται στους σιελογόνους αδένες, ή στον ρινοφάρυγγα ή γενικά στον τράχηλο, τότε για τον έλεγχο της και τη λήψη υλικού βιοψίας, αποφεύγουμε πλέον τις ανοιχτές τεχνικές.

Ο λόγος που για πιθανή κακοήθεια χρησιμοποιούμε κλειστές τεχνικές βιοψίας είναι ότι δεν πρέπει να διακινδυνέψουμε τη διασπορά καρκινικών κυττάρων κατά την εξαγωγή του υλικού. Στις περιπτώσεις αυτές, χρησιμοποιούμε είτε τη λήψη υλικού δια ειδικής βελόνης, είτε τη χρήση trucht (κυλίνδρου) στον οποίο εγκλωβίζεται το υλικό βιοψίας  κατά τη διαδικασία εξαγωγής του.

Ακολουθεί ο κυτταρολογικός έλεγχος ο οποίος θα δώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τον τρόπο χειρισμού του

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(ΠΡΙΝ – ΜΕΤΑ) ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ