• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Αρθροπλαστική

Η αρθροπλαστική αποτελεί μια εξελιγμένη επεμβατική τεχνική που εφαρμόζεται σε περιορισμένο φάσμα παθήσεων. Απαιτεί υψηλή τεχνική κατάρτιση και λεπτεπίλεπτους χειρισμούς από τον γναθοπροσωποχειρουργό, με αποτέλεσμα να μην περιλαμβάνεται ως προτεινόμενη θεραπεία από το σύνολό τους.

Αρθροπλαστική εφαρμόζεται σε ασθενείς με προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα και αποδιοργάνωση της άρθρωσης. Επειδή η άρθρωση της κροταφογναθικής είναι σημαντική για την λειτουργία της φώνησης, της μάσησης και της κατάποσης συνεχώς, η αποκατάστασή της είναι σημαντική για την ποιότητα ζωής.

Διενεργείται δια μέσου μίας μικρής τομής μπροστά από το αυτί σε αισθητική περιοχή όπου δεν θα αφήσει ορατή ουλή. Από το σημείο αυτό ο ιατρός εισάγει τα εργαλεία για την επαναδιαμόρφωση των στοιχείων της άρθρωσης που έχει καταστραφεί.

Τα αποτελέσματα της αρθροπλαστικής είναι πολύ καλά ως προς τη λειτουργία της άρθρωσης με μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο, ο οποίος ελέγχεται πλήρως με κοινά αναλγητικά.

Ο ιατρός Ελ. Καλημέρας, διαθέτει εξειδίκευση και εφαρμόζει στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται, την αρθροπλαστική.