• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Κύστεις (αποστήματα) γνάθου

Οι κύστεις της άνω και κάτω γνάθου, δημιουργούνται κυρίως από φλεγμονή σε παραμελημένο δόντι και συνήθως προκαλούν απόστημα. Εάν δεν αντιμετωπιστούν θεραπευτικά (αποκατάσταση δοντιού, αντιβίωση κ.α), συνήθως αυξάνουν σε μέγεθος. Στην κοιλότητα που σχηματίζεται από τα νεκρά επιθηλιακά κύτταρα στο κέντρο της κύστης, μεταφέρεται υγρό που σταδιακά αυξάνει και καταστρέφει τους ιστούς. Η υπερσυγκέντρωση υγρού, εκτός από το οίδημα που προκαλεί, εάν δεν αντιμετωπιστεί από τον θεράποντα ιατρό, θα οδηγήσει στην διάτρηση του δέρματος εσωτερικά ή εξωτερικά, ώστε να αποβληθεί το υγρό. Εάν αντιμετωπιστεί, σταδιακά απορροφάται και το σημείο της γνάθου αποκαθίσταται.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(ΠΡΙΝ – ΜΕΤΑ) ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ