Διατατική Οστεογένεση

Διατατική οστεογένεση χαρακτηρίζεται η διαδικασία επιμήκυνσης των οστών με τεχνικές που αξιοποιούν τη φυσική ιδιότητα των οστών να δημιουργούν νέα οστική μάζα και να επεκτείνονται για να καλύψουν το υπάρχον οστικό έλλειμμα.  

Στη Γναθοπροσωποχειρουργική, η διατατική οστεογένεση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να επιτευχθεί η επιμήκυνση του οστού μιας μικρής γνάθου ώστε να εναρμονιστεί με την άλλη. 

Για τη διατατική οστεογένεση απαιτούνται συσκευές εσωτερικής και εξωτερικής οστεοσύνθεσης (που συγκρατούν τα κομμένα προς επιμήκυνση οστά) και δεν είναι εύκολη η εφαρμογή της, ενώ στο μεσοδιάστημα προκαλεί σοβαρά λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα. Η επέμβαση γίνεται σε δύο φάσεις και είναι αρκετά χρονοβόρα αλλά αναγκαία για επιλέξιμους τους ασθενείς.

Για τους παραπάνω λόγους η διατατική οστεογένεση εφαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις, κυρίως για την καθ΄ ύψος αντιμετώπιση του οστικού ελλείμματος σε μία από τις δύο γνάθους. Αφορά σε διαταραχές της σκελετικής διάπλασης των οστών των γνάθων και του προσώπου, ή άλλων προβλημάτων στο στόμα. Επίσης, σε ακραίες περιπτώσεις οστικού ελλείμματος στις γνάθους όταν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πολύ ευκολότερες τεχνικές, όπως τα σύγχρονα γναθικά εμφυτεύματα τιτανίου. 

Ο Γναθοχειρουργός Ελευθέριος Καλημέρας εφαρμόζει την κάθετη διατατική οστεογένεση.

maxi-e-mandi-completo-1-2

Επικοινωνήστε με τον Γναθοπροσωπικό Χειρουργό

Ελευθέριο Καλημέρα

Θεσσαλονίκη: 2316 009600

Κύπρος (Λευκωσία): 357 22427242

Ιατρείο & Σύγχρονος Εξοπλισμός

ergaleia
design-5

Εξοπλισμό νέας γενιάς, ώστε να διενεργούμε και τις πιο δύσκολες επεμβάσεις με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς τραύματα, με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

ergaleia