Διαγνωστική αρθροσκόπηση της κροταφογναθικής διάρθρωσης

Η αρθροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική. Η διαγνωστική αρθροσκόπηση διενεργείται από τον Γναθοχειρουργό προκειμένου να συμπληρώσει την απεικονιστική εξέταση, μόνο στις περιπτώσεις όπου η μαγνητική τομογραφία – η οποία θεωρείται το golden standard της διάγνωσης- δεν μπορεί να καταδείξει ευκρινώς λόγω θέσης, το πρόβλημα της άρθρωσης.

Τότε ο ιατρός που διαθέτει αρθροσκόπιο και αντίστοιχη εμπειρία, δια μέσου μιας πολύ μικρής τομής εισάγει ενδοσκοπικά ένα πολύ λεπτό σωλήνα, το αρθροσκόπιο – οπτική ίνα, μέσα στην άρθρωση. Η κάμερα που είναι ενσωσματωμένη στο αρθροσκόπιο, παρέχει απόλυτης ακρίβειας εικόνα  για την τελική διάγνωση του προβλήματος.

Ο Γναθοπροσωποχειρουργός Ελευθέριος Καλημέρας, διαθέτει στο ιατρείο του σύγχρονο αρθροσκόπιο και διενεργεί με μεγάλη εμπειρία,  διαγνωστικές αρθροσκοπήσεις.

maxi-e-mandi-completo-1-2

Επικοινωνήστε με τον Γναθοπροσωπικό Χειρουργό

Ελευθέριο Καλημέρα

Θεσσαλονίκη: 2316 009600

Κύπρος (Λευκωσία): 357 22427242

Ιατρείο & Σύγχρονος Εξοπλισμός

ergaleia
design-5

Εξοπλισμό νέας γενιάς, ώστε να διενεργούμε και τις πιο δύσκολες επεμβάσεις με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς τραύματα, με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

ergaleia