• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Αρθροσκόπηση διαγνωστική

Διαγνωστική αρθροσκόπηση της κροταφογναθικής διάρθρωσης

Η διαγνωστική αρθροσκόπηση διενεργείται από τον γναθοπροσωποχειρουργό προκειμένου να συμπληρώσει την απεικονιστική εξέταση, μόνο στις περιπτώσεις όπου η μαγνητική τομογραφία – η οποία θεωρείται το golden standard της διάγνωσης- δεν μπορεί να καταδείξει ευκρινώς λόγω θέσης, το πρόβλημα της άρθρωσης.

Τότε ο ιατρός, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει αρθροσκόπιο και αντίστοιχη εμπειρία, δια μέσου μιας πολύ μικρής τομής εισάγει ένα πολύ λεπτό αρθροσκόπιο μέσα στην άρθωση. Η κάμερα που είναι εσνωσματωμένη στο αρθροσκόπιο, φθάνει μέσα στην άρθρωση και παρέχει απόλυτης ακρίβειας εικόνα  για την τελική διάγνωση του προβλήματος.

Ο γναθοπροσωποχειρουργός Ελευθέριος Καλημέρας, διαθέτει στο ιατρείο του σύγχρονο αρθροσκόπιο και διενεργεί με μεγάλη εμπειρία,  διαγνωστικές αρθροσκοπήσεις.