• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

DERMAL FILLERS

 Τα fillers που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους πλαστικούς χειρουργούς, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και από τους γναθοπροσωποχειρουργούς, όταν κρίνεται αναγκαίο για την αποκατάσταση δυσμορφιών του περιγράμματος του προσώπου.

Με άριστη γνώση της ανατομίας του προσώπου, την εφαρμόζουν προκειμένου να επιτύχουν καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα μετά από μία επέμβαση διόρθωσης στη γνάθο ή στα ζυγωματικά. Επίσης, μετά από μια μεγάλη επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάποια αισθητική μικροατέλεια.

Τα dermal fillers είναι απολύτως ασφαλή και χωρίς επιπλοκές.