Ενδοσκοπική Χειρουργική

Η ενδοσκοπική χειρουργική αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο στο σύνολο των χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς μέσα από πολύ μικρές τομές και με το ελάχιστο τραύμα, διενεργούνται επεμβάσεις εξαιρετικού χειρουργικού αποτελέσματος. 

Οι εφαρμογές της ενδοσκοπικής στη Γναθοπροσωποχειρουργική, απαιτούν την εξειδίκευση του ιατρού στη συγκεκριμένη τεχνική, εμπειρία και κατάλληλο εξοπλισμό (ενδοσκόπιο που διαθέτει οπτική ίνα με μικροκάμερα και μικροχειρουργικά εργαλεία).

Οι επεμβάσεις διενεργούνται κατά περίπτωση με τοπική ή γενική αναισθησία και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται νοσηλεία.

Η ενδοσκοπική χειρουργική ενδείκνυται για  τη χειρουργική της κροταφογναθικής άρθρωσης και για την αφαίρεση λίθων του πόρου των σιαλογόνων αδένων, εκτός εάν για την ίδια επέμβαση χρησιμοποιηθεί σιελαδενοοσκόπιο που είναι και αυτή ενδοσκοπική επέμβαση αλλά με ειδικό εργαλείο

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές της ενδοσκοπικής χειρουργικής είναι η αρθροσκοπική χειρουργική, η αρθροκέντηση και το laser

Ο ιατρός Ελευθέριος Καλημέρας, έχει ειδικευθεί στην ενδοσκοπική χειρουργική και διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τις χειρουργικές αυτές τεχνικές.

maxi-e-mandi-completo-1-2

Επικοινωνήστε με τον Γναθοπροσωπικό Χειρουργό

Ελευθέριο Καλημέρα

Θεσσαλονίκη: 2316 009600

Κύπρος (Λευκωσία): 357 22427242

Ιατρείο & Σύγχρονος Εξοπλισμός

ergaleia
design-5

Εξοπλισμό νέας γενιάς, ώστε να διενεργούμε και τις πιο δύσκολες επεμβάσεις με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς τραύματα, με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

ergaleia