• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές – Ενδοσκοπική χειρουργική

Η ενδοσκοπική χειρουργική αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο στο σύνολο των χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς μέσα από πολύ μικρές τομές και με το ελάχιστο τραύμα, διενεργούνται επεμβάσεις εξαιρετικού χειρουργικού αποτελέσματος. Οι εφαρμογές της ενδοσκοπικής στη γναθοπροσωποχειρουργική, απαιτούν την εξειδίκευση του ιατρού στη συγκεκριμένη τεχνική, εμπειρία και κατάλληλο εξοπλισμό (ειδική μικροκάμερα και μικροχειρουργικά εργαλεία).

Οι επεμβάσεις διενεργούνται κατά περίπτωση με τοπική ή γενική αναισθησία και δεν απαιτούν νοσηλεία.

Η ενδοσκοπική χειρουργική ενδείκνυται για  τη χειρουργική της κροταφογναθικής άρθρωσης και για την αφαίρεση λίθων του πόρου των σιαλογόνων αδένων, εκτός εάν για την ίδια επέμβαση χρησιμοποιηθεί σιελοδοσκόπιο.

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές της ενδοσκοπικής χειρουργικής είναι η αρθροσκοπική χειρουργική, η αρθροκέντηση και το laser. Ο ιατρός Ελευθέριος Καλημέρας, έχει ειδικευθεί στην ενδοσκοπική χειρουργική και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις χειρουργικές αυτές τεχνικές.