• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Σιαλαδενοσκόπηση

Η σιαλαδενοσκόπηση αποτελεί την πλέον προηγμένη τεχνική ενδοσκοπικής αφαίρεσης λίθων από τους σιελογόνους αδένες (Παρωτίδα, Υπογνάθιο), χωρίς νυστέρι.

Το σιαλαδενοσκόπιο εισάγεται από τους πόρους των αδένων, διαθέτει κάμερα και ενδοσκοπικό καλάθι ώστε να αφαιρέσει τους λίθους από τους σιελογόνους αδένες κυρίως της παρωτίδας και της υπογναθίου. Ο ασθενής αποχωρεί χωρίς πλέον πρόβλημα απόφραξης, μετά από 40 περίπου λεπτά και αναρρώνει άμεσα.

Η επέμβαση απαιτεί εξειδικευμένο ιατρό και αντίστοιχο ειδικό εξοπλισμό.   Ο Γναθοπροσωπικός Χειρουργός Ελευθέριος Καλημέρας διαθέτει πλήρη εξοπλισμό σιαλαδενοσκόπησης, μοναδικό στον ιδιωτικό τομέα στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, όπου χειρουργεί.