• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Νευραλγίες τριδύμου

Οι νευραλγίες τριδύμου αφορούν ανθρώπους όλων των ηλικιών και προκαλούνται από διαφορετικές αιτίες για τον κάθε ασθενή. Το 90% των περιπτώσεων είναι ιδιοπαθείς, δηλαδή δεν συντρέχει κάποιος  γνωστός λόγος για τον μηχανισμό που τις προκαλεί.  Το 10% μπορεί να οφείλεται σε άλλη αιτία, όπως να αποτελεί πρώιμο σύμπτωμα της σκλήρυνσης κατά πλάκας, κ.α.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι ασθενείς με νευραλγία τριδύμου, επισκέπτονται τον γναθοπροσωποχειρουργό αφού πρώτα έχουν επισκεφθεί οδοντιάτρους οι οποίοι τους αφαίρεσαν όλα τα δόντια της περιοχής που πονά, πιστεύοντας ότι οφείλεται σε οδοντογενή αιτία, αλλά  χωρίς να έχουν βρει λύση στην αντιμετώπιση του πόνου.

Κατ΄ επέκταση, το σημαντικό στο οποίο δίνουμε βαρύτητα, είναι η διάγνωση. Αυτή γίνεται κυρίως κλινικά, δηλαδή με έλεγχο από έμπειρο γναθοπροσωποχειρουργό, διότι συνήθως δεν προκύπτουν ακτινοσκοπικά ευρήματα. Μόνο εάν ο ιατρός κρίνει ότι ο ασθενής ανήκει στην κατηγορία των ασθενών με νευραλγία τριδύμου μη ιδιοπαθούς αιτίας, τότε θα συστήσει τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας.

Η θεραπεία της νευραλγίας τριδύμου σήμερα, γίνεται κυρίως με συντηρητικές μεθόδους, δηλαδή με εξειδικευμένα φάρμακα. Παλαιότερα αλλά και σήμερα σε ακραίες περιπτώσεις όπου ο ασθενής πονά τόσο φρικτά, διενεργείται η ακραία επέμβαση της νευρεκτομής καθώς ο ίδιος την επιλέγει. Δηλαδή, της αφαίρεσης των νεύρων που προκαλούν τον πόνο, με αποτέλεσμα βεβαίως να επέλθει αναισθητοποίηση της περιοχής.

Ευτυχώς, η πρόοδος των φαρμάκων, μας έδωσε αποτελέσματα που οδηγούν στη μείωση των ακρωτηριαστικών νευρεκτομών.

Βεβαίως, σε περίπτωση που η νευραλγία τριδύμου είναι κεντρικής αιτιολογίας ( δηλαδή οφείλεται σε πρόβλημα που βρίσκεται στην αρχή του νεύρου, μέσα στον εγκέφαλο), τότε οι ασθενείς αυτοί παραπέμπονται σε νευροχειρουργό, ο οποίος με ειδική τεχνική, απομονώνει το αγγείο από το νεύρο.

Ο γναθοπροσωποχειρουργός ασχολείται με την περιφερική κατάσταση των νεύρων , δηλαδή από το σημείο εξόδου τους στη βάση του κρανίου μέχρι τη γνάθο, περιοχή που αποτελεί την εξειδικευμένη περιοχή ευθύνης του.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(ΠΡΙΝ – ΜΕΤΑ) ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ