• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Ραδιοσυχνότητες Advance

Οι ραδιοσυχνότητες χρησιμοποιούνται στη χειρουργική της γναθοπροσωποχειρουργικής και ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση ογκολογικών περιστατικών, αλλά και στην αισθητική αποκατάσταση. Επιλέγουμε τις ραδιοσυχνότητες, κυρίως λόγω των πολύ μειωμένων αιμορραγιών που προκαλούν κατά το χειρουργείο, της πολύ καλή αιμόστασης, αλλά και της εξαιρετικής επούλωσης των τραυμάτων μετά το χειρουργείο.

Οι ραδιοσυχνότητες χρησιμοποιούνται ως χειρουργικό νυστέρι. Μπορεί ένα ολόκληρο χειρουργείο να πραγματοποιηθεί χωρίς καθόλου νυστέρι παρά μόνο με ραδιοσυχνότητες για επεμβάσεις από το δέρμα έως τους ιστούς. Και αυτό διότι δεν καταστρέφουν τους υγιείς ιστούς γύρω από το σημείο τομής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ταχεία ανάρρωση του ασθενούς, αλλά και για τη  μη δημιουργία εκτεταμένων ουλών, σε επεμβάσεις αισθητικού ενδιαφέροντος.