• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Όλες οι θεραπείες και οι τεχνικές για τα οδοντικά εμφυτεύματα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή για την αντιμετώπιση της απώλειας ενός ή πολλών δοντιών από την οδοντοστοιχία, έναντι κάθε άλλης επιλογής. Τα εμφυτεύματα μπορούν να τοποθετηθούν στην πλειοψηφία των ενηλίκων, ακόμη και σε άτομα με προβλήματα υγείας (υπερήλικές, σε αντιπηκτική αγωγή κ.α).

Ο Γναθοπροσωπικός Χειρουργός Ελευθέριος Καλημέρας, εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες διεθνώς, τεχνικές. Αντιμετωπίζει επιτυχώς, το πρόβλημα οστικού ελλείματος (λεπτό οστό γνάθων), ανώμαλης οστικής επιφάνειας και δυσμορφιών της, με διαφόρων τύπων εμφυτεύματα και διαφορετικές τεχνικές αύξησης του όγκου των οστών της γνάθου ώστε να μην υπάρχει άτομο, ανεξαρτήτως των προβλημάτων του, που να μην είναι εφικτή η σωστή και ασφαλής τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Η γνώση, η εμπειρία και ο εξοπλισμός που διαθέτει ο ιατρός Ελευθέριος Καλημέρας, διασφαλίζουν την καλύτερη, κατά περίπτωση, επιλογή για τον κάθε ασθενή εξατομικευμένα, με υπηρεσίες που υπερβαίνουν κατά πολύ την κλασική τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Ο Ιατρός, αντιμετωπίζει επίσης επιπλοκές εμφύτευσης δοντιών, όπως εισχώρηση της βίδας του εμφυτεύματος στο ιγμόρειο άντρο, κ.α, οι οποίες δεν αποτελούν οδοντιατρικές εργασίες.

Τεχνικές / Εμφυτεύματα που χρησιμοποιεί ο Ιατρός:

  • Γναθικά εμφυτεύματα τιτανίου (implantize) τα οποία εφάρμοσε πρώτος στην Ελλάδα. Είναι ευρωπαϊκή πατέντα για την τοποθέτηση εξατομικευμένου εμφυτεύσιμου πλέγματος τιτανίου (βαθμού 5), κάτω από τα μαλακά μόρια του στόματος για την αντιμετώπιση της εκτεταμένης απώλειας δοντιών σε ασθενείς στους οποίους δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση εμφυτευμάτων.
  • Η υπολογιστικά κατευθυνόμενη εμφυτευματολογία με βάση τρισδιάστατο ψηφιακό σχεδιασμό. Αποτελεί την πλέον σύγχρονη τεχνική με σημαντικότερα πλεονεκτήματα την πιστή απόδοση του προηγούμενου σχήματος των οδόντων και την ταχύτερη τοποθέτηση.