Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
Κύπρος: + 357 22427242

Πρωτοποριακή επέμβαση γνάθου στην Κύπρο

Πρωτοποριακή επέμβαση στα ιατρικά δεδομένα της Κύπρου

Μια πρωτοποριακή επέμβαση 3 σε ένα 1 για την αποκατάσταση σε σπάνιο περιστατικό οστεοσαρκώματος, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Κύπρο. Το εν λόγω περιστατικό αποτελεί το πρώτο στα ιατρικά δεδομένα της Κύπρου, ενώ ανά το παγκόσμιο παρουσιάζονται ελάχιστα αντίστοιχα περιστατικά.

Ο ασθενής 37 ετών από την Τυνησία, παρουσίασε υποτροπή όγκου της κάτω γνάθου για τον οποίο υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση πριν από 5 χρόνια και μετάλλαξη του σε καρκίνο.

Δεδομένης της υποτροπής κρίθηκε επιβεβλημένη η αφαίρεση του όγκου και η αντικατάσταση της κάτω γνάθου, επέμβαση η οποία στο παρελθόν διεξαγόταν σε πολλαπλά χειρουργεία.

Η χειρουργική ομάδα του Κυπριακού Κέντρου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με τους Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς Δρ. Ελευθέριο Καλημέρα και Δρ. Ζωή Νικολάου, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες που διαθέτει για τρισδιάστατη καθοδηγούμενη απεικόνιση, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα για εκτύπωση μοντέλου του κρανίου και κατασκευή εξατομικευμένων εμφυτευμάτων τιτανίου, πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία την πολύπλοκη αυτή επέμβαση σε μόλις ένα χειρουργείο που περιελάμβανε:

  • την αφαίρεση ολόκληρης της γνάθου,
  • την ταυτόχρονη αντικατάσταση της άρθρωσης με προκατασκευασμένα εμφυτεύματα τιτανίου σε συνδυασμό με αγγειούμενο μόσχευμα που λήφθηκε από το πόδι του ασθενή αφού το οστό του ποδιού διαμορφώθηκε κατευθυνόμενα στο σχήμα της γνάθου ενώ το δέρμα χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των ούλων του στόματος και
  • την υποδομή οδοντικών εμφυτευμάτων για την άμεση τοποθέτηση δοντιών.

Η επέμβαση και η μετεγχειρητική κατάσταση του ασθενούς χαρακτηρίζονται άριστες.

Καλημέρας