Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
Κύπρος: + 357 22427242
εμφυτευματα-2

Πανελλήνια πρωτοποριακή αποκατάσταση ατροφικών γνάθων

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον Ιούλιο του 2021, ο Γναθοπροσωπικός Χειορυργός Ελευθέριος Καλημέρας, εφάρμοσε με απόλυτη επιτυχία, την πρωτοποριακή θεραπεία αποκατάστασης εκτεταμένης απώλειας δοντιών σε ασθενείς στους οποίους δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση εμφυτευμάτων εξαιτίας των πολύ μεγάλων οστικών ελλειμμάτων. Η θεραπεία απευθύνεται σε ασθενείς με εξαιρετικά ατροφική άνω και κάτω γνάθο και με εκτεταμένη ή ολική απώλεια δοντιών στους οποίους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συμβατικές τεχνικές (κλασική προσθετική αποκατάσταση) αλλά ούτε και οι εναλλακτικές τεχνικές (εμφυτεύματα σε συνδυασμό με την τοποθέτηση μοσχεύματος οστού).

Η νέα χειρουργική τεχνική  αποκατάστασης γίνεται με υπολογιστικό και κατευθυνόμενο σχεδιασμό. Αφορά στην τοποθέτηση εξατομικευμένου εμφυτεύσιμου πλέγματος τιτανίου (βαθμού 5), κάτω από τα μαλακά μόρια του στόματος. Δεν προκαλεί καμία ενόχληση, λειτουργική ή αισθητική. Στο πλέγμα εφαρμόζεται με απόλυτη σταθερότητα και συγκράτηση, η προσθετική αποκατάσταση του στόματος. Το πλέγμα τιτανίου που χρησιμοποιείται, παράγεται από την επιλεκτική σύντηξη λέιζερ με βάσεις συστήματος CAD-CAM και ένδειξη για χρήση σε αναγεννητικές τεχνικές για ατροφίες του οστού και της γνάθου.