• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Χειρουργική Ογκολογία

Ο γναθοπροσωποχειορυργός Ελευθέριος Καλημέρας αναλαμβάνει με μεγάλη εμπειρία περιστατικών, τη χειρουργική αντιμετώπιση καλοηθών και νεοπλασματικών όγκων όπως:

Όγκοι στόματος

Όγκοι προσώπου

Όγκοι τραχήλου

Όγκοι σιελογόνων αδένων

Οδοντογενείς όγκοι

Διαβάστε αναλυτικά στο πλαϊνό μενού

Καρκίνος της γλώσσας

Όγκοι σιελεγόνων αδένων

Οδοντογενείς όγκοι