• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Αποφρακτική άπνοια του ύπνου

Η απόφραξη του φάρυγγα προκαλεί αποφρακτική υπνική άπνοια που συνήθως συνοδεύεται από ροχαλητό.

Η αντιμετώπιση της αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου αντιμετωπίζεται πλέον με πολλές μεθόδους ( Εργαστήρια Υπνού) καθώς θεωρείται σοβαρή πάθηση κυρίως ως προς τις επιπτώσεις για τον ασθενή. Οι θεραπείες είναι συνήθως συντηρητικές.

Όταν όμως η αποφρακτική άπνοια του ύπνου οφείλεται σε υποπλασία της άνω ή της κάτω γνάθου, τότε απαιτείται χειρουργική επέμβαση από γναθοπροσωποχειρουργό, προκειμένου να δημιουργήσει ικανό χώρο στην αεροφόρο οδό.

Η επέμβαση περιλαμβάνει τη μετακίνηση της ελλειμματικής γνάθου στη φυσιολογική θέση με τεχνικές οστεοτομίας και οστεοσύνθεσης.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(ΠΡΙΝ – ΜΕΤΑ) ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ