• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Όγκοι στόματος

Οι όγκοι του στόματος μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις (νεοπλασματικοί). Είναι συχνό το φαινόμενο να εμφανίζονται υπερπλασίες που ξεκίνησαν από τα ούλα αλλά εξαλλάσονται, κύστεις  κ.α, τα οποία εξελίσσονται σε όγκους του στόματος. Κάθε βλάβη στο στόμα που μπορεί να προέρχεται από χρόνιους ερεθισμούς  ή εμφανίζεται ως έλκος (πληγή) όταν δεν υποχωρεί μέσα σε 2-3 εβδομάδες, πρέπει άμεσα να ελεγχθεί από γναθοπροσωποχειρουργό.

Η βλάβη μπορεί να αφορά τη γλώσσα, τις παρειές( το εσωτερικό μέρος του μάγουλου), τα χείλη,  την υπερώα (ουρανίσκο), τα οστά των γνάθων, τα ούλα, τους σιελογόνους αδένες, τον φάρυγγα και τις αμυγδαλές. Επίσης, υπάρχουν οδοντογενείς όγκοι. Η βλάβη που είναι ορατή ως ογκίδιο, ως λευκή ή κόκκινη πλάκα με λεία ή τραχιά υφή ή ως χρωματική κηλίδα, μπορεί να είναι ένας καλοήθης ή κακοήθης όγκος.

Ο ιατρός μετά την κλινική εξέταση θα προχωρήσει σε βιοψία.
Τα αποτελέσματα της βιοψίας θα κρίνουν το χειρισμό του κάθε περιστατικού. Εάν πρόκειται για καλοήθη όγκο αντιμετωπίζεται διαφορετικά και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, αλλά απαιτείται ο ασθενής να μην επαναπαυθεί διότι μπορεί να υπάρξει εξαλλαγή του όγκου σε νεοπλασματικό. Εάν ο όγκος είναι κακοήθης, αναλόγως με το  σημείο, το μέγεθος, τον τύπος και το στάδιο καθώς και την έκτασή του σε όμορφα όργανα,  σε συνεργασία με ογκολόγο θα αποφασιστεί η καταλληλότερη θεραπεία.

Η θεραπεία οπωσδήποτε περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρεση του όγκου, και αναλόγως, ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία.

Μετά την χειρουργική εκτομή του όγκου μπορεί να απαιτηθεί επέμβαση αποκατάστασης ελλειμμάτων στα οστά της γνάθου ή στη συμπλήρωση των εξαιρεθέντων ιστών, προκειμένου να αποκατασταθούν τυχόν δυσμορφίες του προσώπου ή και να συμπληρωθούν με τεχνητά εμφυτεύματα προσώπου.

Τα αποτελέσματα ακόμη και για καρκινικούς όγκους του προσώπου μπορούν να είναι πολύ καλά και να προσφέρουν ακόμη και την ίαση, εφόσον ο ασθενής αντιμετωπίσει το πρόβλημα στα πρώτα στάδια, με άμεση ενεργοποίηση μόλις διαπιστώσει τα συμπτώματα που προαναφέρθηκαν.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(ΠΡΙΝ – ΜΕΤΑ) ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ