• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Όγκοι σιελογόνων αδένων

Οι όγκοι των σιελογόνων αδένων είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία καλοήθεις. Ωστόσο όλοι πρέπει να ελέγχονται και να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά για λόγους πρόληψης αλλά και για την αντιμετώπιση της ενόχλησης που συχνά αντιμετωπίζουν οι ασθενείς.

Συνήθως οι καλοήθεις όγκοι εμφανίζονται στην παρωτίδα. Τέτοιοι είναι το πλειόμορφο αδένωμα που εμφανίζεται ως εξόγκωμα κάτω από το λοβό του αυτιού και μεγαλώνει αργά και το κυσταδενολέμφωμα που εμφανίζεται κυρίως στους ηλικιωμένους.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(ΠΡΙΝ – ΜΕΤΑ) ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ