• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Οδοντογενείς όγκοι

Οι οδοντογενείς όγκοι μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις και αναπτύσσονται στις γνάθους. Απαιτείται ο έλεγχος τους καθώς σε περίπτωση κακοήθειας πρέπει να αφαιρεθούν πριν εκδηλωθούν  μεταστάσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις η αντιμετώπισή τους είναι χειρουργική και το μέγεθος της εκτομής έχει να κάνει με τα αποτελέσματα της βιοψίας.

Συνηθέστεροι καλοήθεις όγκοι είναι τα τερατώματα, αμαρτώματα και οι κύστεις. Τα αμαρτώματα μπορεί να είναι καλοήθη ή νεοπλασματικά.  Τα αδαμαντινοβλαστώματα  εμφανίζουν τοπική διηθητική ικανότητα αλλά σπάνια είναι κακοήθη.

Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει απόξεση ή εκτομή για την αφαίρεση του όγκου σε υγιή όρια. Σε περιπτώσεις κακοήθειας μπορεί να γίνει αφαίρεση και μεγάλου τμήματος της γνάθου και να ακολουθήσει άλλη ογκολογική θεραπεία. Η συμπλήρωση του ελλείμματος της γνάθου σε δεύτερο χρόνο, είναι πλέον εφικτή.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(ΠΡΙΝ – ΜΕΤΑ) ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ