• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Αρθροσκοπική χειρουργική

Η αρθροσκοπική χειρουργική της κροταφογναθικής διάθρωσης είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος.

Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση διαγνωσμένων προβλημάτων της άρθρωσης όπως είναι κάποιες μορφές οστεοαρθρίτιδας, η ρήξη και η παρεκτρόπηση του διαρθρίου δίσκου της  κροταφογναθικής, άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις. Επίσης, λειτουργεί και ως διαγνωστικό μέσο των παθήσεων της κροταφογναθικής άρθρωσης.

Το αρθροσκόπιο είναι ένα πολύ μικρό όργανο με ενσωματωμένη κάμερα και χειρουργικά εργαλεία που εισάγεται από μια πολύ μικρή οπή, φθάνει στην άρθρωση και με πλήρη εικόνα της κατάστασης στην οθόνη, ο ιατρός επεμβαίνει χειρουργικά.

Ο γναθοπροσωπικός χειορυργός Ελευθέριος Καλημέρας διενεργεί αρθροσκοπικές επεμβάσεις καθώς διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και μεγάλη εμπειρία.

Η αρθροσκόπηση διενεργείται σε χειρουργική αίθουσα κλινικής με τον ασθενή σε περιοχική ή γενική αναισθησία. Δεν απαιτείται συνήθως διανυκτέρευση σε κλινική.