Ανύψωση με μπαλονάκι

Ανύψωση ιγμορείου άντρου με μπαλονάκιMIAMBE

Η ανύψωση του ιγμορείου άντρου (Minimally Invasive Antral Membrane Balloon Elevation – MIAMBE) με μπαλονάκι, είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος.  Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλη απορρόφηση της άνω γνάθου και το έδαφος του ιγμορείου έρχεται σε επαφή με τη γνάθος με τέτοιο τρόπο, ώστε δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Επομένως, για να εξασφαλιστεί το ύψος που χρειαζόμαστε σε οστό, ανασηκώνουμε αυτή τη μεμβράνη, βάζουμε μόσχευμα και αυξάνουμε το ύψος της γνάθου ώστε να μπορεί να δεχθεί εμφύτευμα.

 

Η ανύψωση του ιγμορείου άντρου υποκαθιστά σε αρκετές περιπτώσεις την ανοιχτή χειρουργική τεχνική. Μέσα από μια πάρα πολύ μικρή οπή,  με την τεχνική διοχέτευσης του μπαλονιού και με την αύξηση της υδροστατικής πίεσης μέσω του υγρού που διοχετεύεται στο μπαλονάκι, ανασηκώνεται η μεμβράνη του ιγμορείου και δημιουργείται ο κατάλληλος χώρος μεταξύ γνάθου και ιγμορείου. Στη συνέχεια, μέσα από αυτή τη μικρή οπή πληρούται ο χώρος με μόσχευμα με ειδικούς φορείς μοσχευμάτων.

Με την τεχνική ΜΙΑΜΒΕ, αποφεύγεται η μεγάλη επέμβαση. Η ανύψωση του ιγμορείου με μπαλονάκι είναι μια επέμβαση ατραυματική, ασφαλής και γλιτώνει τον ασθενή από τις μεγάλες μετεγχειρητικές επιπλοκές, κυρίως το οίδημα και τα αιματώματα.

Είναι επέμβαση που διενεργείται στο ιατρείο, με τοπική αναισθησία, δεν χρειάζεται κλινική και ο ασθενής αναχωρεί στην επόμενη ώρα.

Όλες οι τεχνικές έχουν ως στόχο την αποκόλληση της μεμβράνης  που επενδύει το εσωτερικό του ιγμορείου, ώστε να συμπληρωθεί το κενό που δημιουργήθηκε από την απώλεια των δοντιών,  με κατάλληλο οστικό μόσχευμα. Το μόσχευμα σε 6-8 μήνες οστεοποιείται. Πάνω σε αυτό το νέο οστό, τοποθετούνται με ασφάλεια τα εμφυτεύματα.