• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Ανύψωση ιγμορείου άντρου με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές

Η ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου είναι μια αναγκαία τεχνική στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλη απορρόφηση της άνω γνάθου. Επειδή δεν υπάρχει επαρκές ύψος οστού, δεν μπορούν να τοποθετηθούν οδοντικά εμφυτεύματα ή όταν εμφυτευθούν από οδοντιάτρους που δεν γνωρίζουν τις τεχνικές αύξησης του ύψους του οστού της γνάθου, τα εμφυτεύματα δεν μπορούν να συγκρατηθούν και πέφτουν.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα ο Γναθοπροσωποχειρουργός Ελευθέριος Καλημέρας εφαρμόζει ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για την  καθ΄ ύψος ή κατά πλάτος αύξηση του οστού της πίσω γνάθου με αυτόλογο οστικό μόσχευμα ή χωρίς μόσχευμα, αναλόγως της κατάστασης του οστού.  Η ανύψωση του ιγμορείου άντρου υποκαθιστά σε αρκετές περιπτώσεις την ανοιχτή χειρουργική τεχνική.

Οι παρακάτω ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές επιβεβαιώνουν την αρχή, ότι υπάρχουν ασφαλείς, σύγχρονες λύσεις και για τα πιο δύσκολα στην εμφύτευση δοντιών, αρκεί ο ιατρός να είναι εξειδικευμένος και να διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα.

Τέτοιες τεχνικές είναι:

  • Η ανύψωση του ιγμορείου άντρου με μπαλονάκι (MIAMBE- Minimally Invasive Antral Membrane Balloon Elevation)
  • Η ανύψωση του ιγμορείου άντρου με φρέζες τύπου Ι (Versah drills).
  • Η ανύψωση με τρυπάνι – πιλότο “Densan Bur” για την τοποθέτηση αυτομοσχεύματος.

Η τεχνική MIAMBE (μπαλονάκι)

Μέσα από μια πάρα πολύ μικρή οπή,  με την τεχνική διοχέτευσης του μπαλονιού και με την αύξηση της υδροστατικής πίεσης μέσω του υγρού που διοχετεύεται στο μπαλονάκι, ανασηκώνεται η μεμβράνη του ιγμορείου και δημιουργείται ο κατάλληλος χώρος μεταξύ γνάθου και ιγμορείου. Στη συνέχεια, μέσα από αυτή τη μικρή οπή πληρούται ο χώρος με κατάλληλο οστικό μόσχευμα. Το μόσχευμα σε 6-8 μήνες οστεοποιείται. Πάνω σε αυτό το νέο οστό, τοποθετούνται με ασφάλεια τα εμφυτεύματα. Είναι μια επέμβαση ατραυματική, ασφαλής και γλιτώνει τον ασθενή από τις μεγάλες μετεγχειρητικές επιπλοκές, κυρίως το οίδημα και τα αιματώματα. Διενεργείται στο ιατρείο, με τοπική αναισθησία, δεν χρειάζεται κλινική και ο ασθενής αναχωρεί στην επόμενη ώρα.

Η τεχνική Versah drills

Με την τεχνική αυτή και τη χρήση ειδικών φρεζών επιτυγχάνεται όχι μόνο η ανύψωση του ιγμορείου αλλά και η πλάτυνση του ιγμορείου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποφευχθεί και η τοποθέτηση μοσχεύματος. Εφαρμόζεται σε επιλεγμένους ασθενείς.

Η τεχνική του τρυπανισμού

Το τρυπάνι – πιλότο της κορυφαίας εταιρίας “Densan Bur” έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε επιλεγμένους ασθενείς για την τοποθέτηση αυτομοσχεύματος στο ιγμόρειο άντρο της άνω γνάθου, στις περιπτώσεις που πρέπει να τοποθετηθούν εμφυτεύματα στην οπίσθια περιοχή και δεν υπάρχει επαρκές ύψος οστού. Τότε διενεργείται ειδικός τρυπανισμός, υπο ακτινογραφικό έλεγχο. Το οστό, μέσω του τρυπανισμού  εξωθείται ακροριζικά και η μεμβράνη του ιγμορείου άντρου ανυψώνεται ελαφρώς. Ο ιατρός καλύπτει το κενό που δημιουργείται, με συμπιεσμένο οστό, ως αυτογενές μόσχευμα, επιτυγχάνοντας έτσι το τελικό επιθυμητό εύρος για την τοποθέτηση της βάσης του εμφυτεύματος, ακόμη και σε πολύ προβληματικές άνω γνάθους. Με τον ειδικό αυτό τρυπανισμό, αποφεύγεται η επέμβαση.

Σε περίπτωση όπου το ύψος της υπολειπόμενης φατνιακής ακρολοφίας είναι μικρότερο από 6 χιλιοστά και απαιτείται επιπρόσθετη ανύψωση της μεμβράνης,  μπορεί να τοποθετηθεί οστικό μόσχευμα στο τελικό εύρος της οστεοτομίας. Στόχος είναι, η συμπύκνωση του μοσχεύματος για την επιπλέον ανύψωση της μεμβράνης, χωρίς όμως το τρυπάνι ( εγγλυφίδα) να διαπερνά το έδαφος του ιγμορείου. Η τεχνική αυτή απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία.