• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Μίνι οδοντικά εμφυτεύματα

Τα μίνι εμφυτεύματα αποτελούν  οδοντικά εμφυτεύματα τιτανίου μικρής διαμέτρου και συγκεκριμένα, 1,8 χιλιοστών, 2,1 χιλ., 2,4 χιλ. και 2,9 χιλιοστών, όταν τα κανονικά εμφυτεύματα ξεκινούν από διάμετρο 3 χιλιοστών και αυξάνουν.

Χρησιμοποιούνται όταν τα οστά της γνάθου είναι τόσο λεπτά που δεν μπορούν να δεχθούν κανονικά εμφυτεύματα αλλά είναι αναγκαία η τοποθέτησή τους ώστε να καθηλωθεί, να «κουμπώνει» δηλαδή επάνω τους η οδοντοστοιχία ώστε να σταθεροποιηθεί.

Το πλεονέκτημα των μίνι εμφυτευμάτων είναι ότι λόγω του μικρού μεγέθους τους μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς  χειρουργική επέμβαση. Μπαίνουν κλειστά, είναι αυτοκοχλιούμενα πάνω από τους βλεννογόνους. Η τοποθέτησή τους είναι αναίμακτη και χωρίς συρραφή. Το γεγονός αυτό, τα καθιστά πολύ χρήσιμα σε περιπτώσεις όπου η ανοιχτή επέμβαση θεωρείται επισφαλείς. Τέτοιοι είναι οι ηλικιωμένοι, οι αιμορραγικοί ασθενείς , άτομα που έχουν ακτινοβοληθεί κ.α

Τα μίνι εμφυτεύματα μπορούν να τοποθετηθούν και να αποχωρήσει ο ασθενής με κουμπωμένη την οδοντοστοιχία, την ίδια ημέρα. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν είναι καλή, η παλιά οδοντοστοιχία, ώστε να τροποποιηθεί και να κουμπώσει πάνω στα μίνι εμφυτεύματα.

Να επισημανθεί ότι ακριβώς επειδή το οστό της γνάθου είναι πολύ λεπτό, για την τοποθέτηση των μίνι εμφυτευμάτων απαιτείται μεγάλη εμπειρία, ώστε να μη προκληθεί ζημιά στη γνάθο.