• Θεσσαλονίκη: 2316 009 600
  • Κύπρος: 357 22427242

Επιστημονικά νέα

Εμφύτευμα τιτανίου για ενίσχυση πολύ ατροφικών οστών των γνάθων