Γναθικά εμφυτεύσιμα πλέγματα

Παιδάκι 7 χρόνων με υπεράριθμο μεσόδοντα στην άνω γνάθο, σε στενή σχέση με το έδαφος της ρινός.

Λόγω ηλικίας, έγινε αφαίρεση του υπεράριθμου δοντιού με γενική αναισθησία. Η αποκατάσταση ήταν άμεση και πλήρης.

maxi-e-mandi-completo-1-2

Επικοινωνήστε με τον Γναθοπροσωπικό Χειρουργό

Ελευθέριο Καλημέρα

Θεσσαλονίκη: 2316 009600

Κύπρος (Λευκωσία): 357 22427242