Γναθικά εμφυτεύσιμα πλέγματα

kalimeras

Πολλαπλή λιθίαση αριστερού υπογναθίου αδένα σε ενήλικα ασθενή. Έγινε αφαίρεση ενδοστοματικά στο ιατρείο με τοπική αναισθησία.

Ο ασθενής αναχώρησε άμεσα με εξαιρετικά αποτελέσματα και διατήρηση του αδένα.

maxi-e-mandi-completo-1-2

Επικοινωνήστε με τον Γναθοπροσωπικό Χειρουργό

Ελευθέριο Καλημέρα

Θεσσαλονίκη: 2316 009600

Κύπρος (Λευκωσία): 357 22427242