Περιστατικό αρθροσκόπησης κροταφογναθικού δίσκου

design-12

Η κροταφογναθική άρθρωση δυσλειτουργούσε και προκαλούσε πόνο, ενώ η γνάθος παρέκκλινε. Η αρθροσκόπηση διενεργήθηκε με τοπική αναισθησία στο Ιατρείο και έδειξε πολύ λεπτές αλλοιώσεις που δεν θα μπορούσαν να είναι ορατές ούτε με Μαγνητική τομογραφία. Σε συνέχεια της διάγνωσης, έγινε ο καθαρισμός της άρθρωσης και η ασθενής αποχώρησε με συνταγογράφηση για αντιβίωση και κοινά αναλγητικά.
Μετά την επέμβαση ο θόρυβος της κατεστραμμένης άρθρωσης εξαφανίστηκε, η γνάθος ευθυγραμμίστηκε και κατά τις επόμενες ημέρες υποχώρησε τελείως ο «μετεγχειρητικός’ πόνος.

maxi-e-mandi-completo-1-2

Επικοινωνήστε με τον Γναθοπροσωπικό Χειρουργό

Ελευθέριο Καλημέρα

Θεσσαλονίκη: 2316 009600

Κύπρος (Λευκωσία): 357 22427242