Απομάκρυνση ξένου σώματος κατά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων

πριν1

Στιγμιότυπα πριν και μετά από τη διαφυγή θραύσματος της φρέζας – τρυπανιού, κατά την διαδικασία τοποθέτησης εμφυτευμάτων, στην Κύπρο. Επειδή και οι καλύτερες εταιρίες παραγωγής εξοπλισμού για εμφυτεύματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα αστοχίας υλικού, τα αντίστοιχα περιστατικά δεν είναι σπάνια. Ωστόσο, η διαφυγή τμήματος της φρέζας – τρυπανιού στο υπογλώσσιο – υπογνάθιο διάσημα, δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αμέσως σε οδοντιατρείο και ο ασθενής θα έπρεπε να παραπεμφθεί σε γναθοπροσωποχειρουργό για την αφαίρεση του τεμαχίου. Στο συγκεκριμένο περιστατικό του κ. Καλημέρα, ο ασθενής αντιμετωπίστηκε αμέσως με την αφαίρεση του θραύσματος, με ταυτόχρονη ολοκλήρωση της τοποθέτησης της βάσης των τριών εμφυτευμάτων. Αποχώρησε σε άριστη κατάσταση, οδοντικά και νευρολογικά.

πριν1
maxi-e-mandi-completo-1-2

Επικοινωνήστε με τον Γναθοπροσωπικό Χειρουργό

Ελευθέριο Καλημέρα

Θεσσαλονίκη: 2316 009600

Κύπρος (Λευκωσία): 357 22427242