Ασθενής με μεγάλη ακροριζική κύστη της κάτω γνάθου που προκαλούσε υπαισθησία (έντονο μούδιασμα) στην περιοχή του κάτω χείλους, προσήλθε στον Γναθοπροσωποχειρουργό Ελευθέριο Καλημέρα.

Στον ασθενή έγινε προσεκτική αφαίρεση της ακροριζικής κύστης και εξαγωγή του υπαίτιου για τη δημιουργία της, δοντιού. Ακολούθησε η τοποθέτηση prp από το αίμα του, μετά από φυγοκέντρηση που διενεργήθηκε στο Ιατρείο «Protome», για την ενίσχυση της γνάθου πάνω από το σημείο της αφαιρεθείσας κύστης. Άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του νεύρου και αποφυγή της πιθανότητας για αυτόματο κάταγμα λόγω της εξασθένισης του οστού της κάτω γνάθου.

Share this post on: