Η κροταφογναθική άρθρωση δυσλειτουργούσε και προκαλούσε πόνο, ενώ η γνάθος παρέκκλινε. Η αρθροσκόπηση διενεργήθηκε με τοπική αναισθησία στο Ιατρείο και έδειξε πολύ λεπτές αλλοιώσεις που δεν θα μπορούσαν να είναι ορατές ούτε με Μαγνητική τομογραφία. Σε συνέχεια της διάγνωσης, έγινε ο καθαρισμός της άρθρωσης και η ασθενής αποχώρησε με συνταγογράφηση για αντιβίωση και κοινά αναλγητικά.
Μετά την επέμβαση ο θόρυβος της κατεστραμμένης άρθρωσης εξαφανίστηκε, η γνάθος ευθυγραμμίστηκε και κατά τις επόμενες ημέρες υποχώρησε τελείως ο «μετεγχειρητικός’ πόνος.

 

photo-1
Εσωτερικό της άρθρωσης

 

Φλεγμονώδης άρθρωση που δεν μπορεί να φανεί με τη μαγνητική τομογραφία
Φλεγμονώδης άρθρωση που δεν μπορεί να φανεί με τη μαγνητική τομογραφία

 

Κατεστραμμένος δίσκος κροταφογναθικής
Κατεστραμμένος δίσκος κροταφογναθικής

 

photo-4
Ινώδεις συμφύσεις στην άρθρωση
Share this post on: