Στιγμιότυπα πριν και μετά από τη διαφυγή θραύσματος της φρέζας – τρυπανιού, κατά την διαδικασία τοποθέτησης εμφυτευμάτων, στην Κύπρο. Επειδή και οι καλύτερες εταιρίες παραγωγής εξοπλισμού για εμφυτεύματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα αστοχίας υλικού, τα αντίστοιχα περιστατικά δεν είναι σπάνια. Ωστόσο, η διαφυγή τμήματος της φρέζας – τρυπανιού στο υπογλώσσιο – υπογνάθιο διάσημα, δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αμέσως σε οδοντιατρείο και ο ασθενής θα έπρεπε να παραπεμφθεί σε γναθοπροσωποχειρουργό για την αφαίρεση του τεμαχίου. Στο συγκεκριμένο περιστατικό του κ. Καλημέρα, ο ασθενής αντιμετωπίστηκε αμέσως με την αφαίρεση του θραύσματος, με ταυτόχρονη ολοκλήρωση της τοποθέτησης της βάσης των τριών εμφυτευμάτων. Αποχώρησε σε άριστη κατάσταση, οδοντικά και νευρολογικά.

πριν1
ΠΡΙΝ
μετά1
ΜΕΤΑ
Share this post on: